คนไทยสามารถเปิดบริษัทที่ประเทศจีนได้ไหม?

คนไทยเปิดบริษัทที่จีนได้ไหม intBizth

คนไทยสามารถเปิดบริษัทที่ประเทศจีนได้ไหม?

ปัจจุบันคนไทยสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่จีนได้ ด้วยตนเอง โดย

 • คนไทยถือหุ้นได้ 100%
 • ไม่ต้องมีหุ้นส่วนเป็นคนจีน
 • ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีอำนาจการตัดสินใจและควบคุมทุกนโยบายของบริษัท โดยไม่มีกฎระเบียบด้านการถือหุ้นของชาวต่างชาติมากีดขวาง

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6 ประเด็นหลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อเปิดบริษัทที่จีน

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีแผนจะดำเนินธุรกิจในประเทศจีน โดยมีประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีน
  การประกอบธุรกิจในประเทศจีนโดยไม่ได้จดทะเบียนบริษัทถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษตามกฎหมายได้ การจดทะเบียนถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
 2. ความน่าเชื่อถือและโอกาสทางธุรกิจ
  บริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจะมีความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าและคู่ค้าชาวจีนได้มากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้วย
 3. การคุ้มครองตามกฎหมาย
  เมื่อจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องแล้ว จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิผู้ถือหุ้นของประเทศจีน ช่วยปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัท
 4. การบริหารจัดการและการเงินที่เป็นระบบ
  บริษัทที่จดทะเบียนแล้วในจีนจะต้องมีการทำบัญชี รายงานภาษี และเอกสารสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริมให้การบริหารจัดการและการเงินเป็นระบบและโปร่งใส
 5. พื้นฐานสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจ
  การจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตขยายกิจการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การระดมทุน หรือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีน
 6. การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดธุรกิจในประเทศจีน

          การเลือกผู้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ช่วยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้าง แต่ก็จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มาก ไม่ควรเอาค่าบริการเป็นตัวตั้ง เพราะสิ่งสำคัญคือการดำเนินการที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และครบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายจีนกำหนดไว้ ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เลือกใช้บริการด้วย

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post