จดบริษัทที่จีน วางแผนภาษีอย่างไร จ่ายภาษีอะไรบ้าง ?

จดบริษัทที่จีน วางแผนภาษีอย่างไร จ่ายภาษีอะไรบ้าง intBizth

จดบริษัทที่จีน วางแผนภาษีอย่างไร จ่ายภาษีอะไรบ้าง ?

การจดบริษัทที่จีน นอกจากการเตรียมการด้านธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเตรียมตัวในการจัดการรายได้ และวางแผนทางภาษีได้

นิติบุคคลที่จีน จะมีการแบ่งขนาดของบริษัท ดังนี้

ขนาดบริษัทในประเทศจีนรายได้
บริษัทขนาดเล็กรายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านหยวน หรือ 15 ล้านบาท หรือ 15 ล้านบาท
บริษัทขนาดใหญ่รายได้เกิน 5 ล้านหยวนขึ้นไป ซึ่งเมื่อรายได้เกินแล้ว จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขของบริษัทขนาดเล็กได้อีก

การวางแผนภาษีสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน 

การวางแผนภาษีสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน มีหลายประเภทของภาษีที่ต้องพิจารณา ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  บริษัทในจีนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% ของกำไรสุทธิ
  อย่างไรก็ตาม มีการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทบางประเภท เช่น บริษัทขนาดเล็กสำหรับบริษัทขนาดเล็ก ผลประกอบการไม่เกิน 5 ล้าน หยวน หรือ 15 ล้านบาทต่อปี ได้รับสิทธิลดภาษีเหลือ 20%
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการในอัตรา 13%, 9%, 6% หรือ 0% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า/บริการ
  บริษัทสามารถนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
 3. ภาษีธุรกิจเพิ่มเติม (Surtaxes on Business Income)
  นอกจากภาษีเงินได้แล้ว ยังมีภาษีเพิ่มเติมอีก เช่น ภาษีการศึกษา ภาษีประกันสังคม ภาษีสำหรับมลภาวะ ฯลฯ
 4. ภาษีเงินเดือนและแรงงาน
  บริษัทจะต้องหักภาษีเงินเดือนพนักงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  นอกจากนี้ยังมีเงินสมทบประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน กองทุนบำนาญ ฯลฯ
 5. ภาษีทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ และ ที่ดิน
  ถ้าบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน จะมีภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและโรงเรือน ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

การวางแผนภาษีที่ดีสามารถช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระแสเงินสดได้ วิธีการหนึ่งคือการพิจารณาเขตพื้นที่ลงทุน เนื่องจากในบางพื้นที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน

          นอกเหนือจากการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งบริษัทในจีนแล้ว คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาภาษีที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีจีน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางภาษีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านภาษี

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post