จดเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน)

บริการจดเครื่องหมายการค้าจีน

Trademark จีน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าสู่ตลาดใหญ่ของจีน เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการละเมิด ช่วยเสริมความได้เปรียบและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง.

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนที่ไม่มีความเข้าใจในขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดด้านเอกสารต่างๆ มากมาย ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำข้อมูล เกอสารต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการขอจดเครื่องหมายการค้าจีน เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา อย่ารอช้าที่จะปรึกษาเรา

บริการจดเครื่องหมายการค้าจีน

Trademark จีน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าสู่ตลาดใหญ่ของจีน เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการละเมิด ช่วยเสริมความได้เปรียบและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง.

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนที่ไม่มีความเข้าใจในขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดด้านเอกสารต่างๆ มากมาย ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำข้อมูล เกอสารต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการขอจดเครื่องหมายการค้าจีน เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา อย่ารอช้าที่จะปรึกษาเรา

QR-IntBizTH

ติดต่อสอบถาม

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ฝากข้อมูลให้ติดต่อกลับ

( กรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : จดเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน)

เครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) คืออะไร?
และมีความสำคัญอย่างไร?

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง เครื่องหมายการค้าจีนจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นในการประกอบกิจการ ป้องกันการลอกเลียนแบบและการละเมิดสิทธิ์

ความสำคัญของเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) มีดังนี้

 1. คุ้มครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนจะทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นในการประกอบกิจการในประเทศจีน ป้องกันการลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์จากคู่แข่งขัน
 2. สร้างความแตกต่างและจดจำได้ เครื่องหมายการค้าจีนที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์จะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่งขัน
 3. เพิ่มมูลค่าทางการค้า เครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ เนื่องจากถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีมูลค่า สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินหรือขายลิขสิทธิ์ได้
 4. สร้างความน่าเชื่อถือ การมีเครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องจะส่งสัญญาณว่าธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ ยึดมั่นในคุณภาพและความโปร่งใส ซึ่งจะเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้า
 5. ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้ เมื่อคุณมีเครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณได้ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าจีนยังมีความสำคัญในด้านการเข้าถึงตลาดและการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหลายประเทศในแถบเอเชียจะให้การยอมรับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในจีน

ด้วยเหตุนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดจีนที่ใหญ่และมีศักยภาพสูง

เครื่องหมายการค้าจีน (Trademark) กับการขายผ่านช่องทาง E-commerce

ในยุคปัจจุบันที่การค้าออนไลน์หรือ E-commerce กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

 1. สร้างความแตกต่างและจดจำได้ง่ายบนแพลตฟอร์ม E-commerce
  บนโลกออนไลน์ที่มีสินค้าและผู้ขายจำนวนมาก เครื่องหมายการค้าจีนที่โดดเด่นจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของคุณ ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น และเลือกซื้อสินค้าของคุณจากคู่แข่งรายอื่นๆ
 2. ป้องกันการลอกเลียนแบบและละเมิดสิทธิ์บนโลกออนไลน์
  การลอกเลียนแบบสินค้าและเครื่องหมายการค้าถือเป็นปัญหาใหญ่บนโลก E-commerce เมื่อคุณมีเครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและละเมิดสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บนแพลตฟอร์ม E-commerce
  เครื่องหมายการค้าจีนที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และสินค้าของคุณในสายตาของลูกค้า บนโลกออนไลน์ที่มีข้อมูลมากมาย ลูกค้ามักจะเชื่อถือแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการรับรองความเป็นเจ้าของ
 4. สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
  เมื่อคุณจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะสามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหลายประเทศจะให้การยอมรับ Trademark ที่ได้รับการจดทะเบียนในจีน
 5. สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ทางการค้าได้
  เครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีมูลค่า คุณสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ขายลิขสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้งาน หรือร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจได้

ในแง่ของการค้าออนไลน์หรือ E-commerce นั้น เครื่องหมายการค้าจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการแข่งขันบนโลกออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

ปรึกษาเรา ฟรี!

สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) ที่น่าสนใจ

 1. จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนทั่วโลก
  – ในปี 2022 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น 9.89 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีก่อนหน้า
  – สถิตินี้ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนคำขอจดเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในโลก
 2. สัดส่วนคำขอจากต่างประเทศ
  – จากจำนวนคำขอทั้งหมด มีราว 3.11 ล้านรายการหรือ 31.4% ที่เป็นคำขอจากผู้ยื่นในต่างประเทศ
 3. จำนวนเครื่องหมายการค้าที่คงสิทธิ
  – ณ สิ้นปี 2022 จีนมีเครื่องหมายการค้าที่ยังคงมีสิทธิบังคับ รวมทั้งหมด 43.59 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 34.5% จากปีก่อน
  – จากจำนวนนี้ มีราว 6.9 ล้านรายการที่เป็นเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ
 4. ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ
  – ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ลดลงเหลือ 4-5 เดือน
 5. อัตราการรับจดทะเบียน
  – ในปี 2022 อัตราการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนอยู่ที่ราว 94%

จากสถิติเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนที่สูงมากจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากจีนเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพสูง การจดทะเบียน Trademark จีนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศนี้

สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) ที่น่าสนใจ
สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) ที่น่าสนใจ

ทำอย่างไร หากจดเครื่องหมายการค้าในจีนไม่ผ่าน?

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิดกรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนของคุณไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ คุณควรดำเนินการ ดังนี้

 1. ทำความเข้าใจสาเหตุที่คำขอไม่ผ่าน
  สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่คำขอจดเครื่องหมายการค้าจีนของคุณไม่ผ่านอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันไว้ก่อนแล้ว หรือมีรายละเอียดในคำขอของคุณที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  หลังจากทราบสาเหตุแล้ว ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน พวกเขาจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 3. ยื่นคำขออุทธรณ์หรือคำขอใหม่
  หากเป็นเพียงปัญหาเรื่องรายละเอียดในคำขอไม่ครบถ้วน คุณอาจสามารถยื่นคำขออุทธรณ์หรือยื่นคำขอใหม่โดยแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน แต่หากมีบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันไปก่อนแล้ว อาจต้องมีการประนีประนอมหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 4. พิจารณาเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่
  หากไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิมได้ คุณอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่มีปัญหา
 5. วางแผนดำเนินการอย่างรอบคอบ
  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด การมีที่ปรึกษากฎหมายคอยให้คำแนะนำจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์และสามารถวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณในตลาดจีนอย่างเต็มที่

การเตรียมความพร้อมและดำเนินการอย่างรอบคอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีนของคุณ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในตลาดธุรกิจที่ใหญ่และมีศักยภาพสูงเช่นประเทศจีน

Intbizth ผู้นำด้านบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน)
ที่เดียวจบ  ครบวงจร

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะขยายธุรกิจสู่ตลาดจีน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตราสินค้า ป้องกันการลอกเลียนแบบ และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) บริษัท Intbizth ภูมิใจนำเสนอบริการจดทะเบียนที่ครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและแนะนำแนวทางที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน) กับเรา

 1. ทีมงานจะวิเคราะห์และเสนอหัวข้อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของลูกค้า พร้อมทั้งเสนอราคาค่าบริการให้ลูกค้าพิจารณา
 2. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว บริษัทจะตรวจสอบโลโก้แบรนด์และแจ้งผลการสืบค้นข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
 3. หลังจากนั้น บริษัทจะทำการแปลข้อมูลบริษัทหรือแปลข้อมูลจากหนังสือเดินทาง (Passport) ในกรณีที่ลูกค้ายื่นจดด้วยหนังสือเดินทาง ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประทับตราบริษัท จากนั้นสแกนเอกสารส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล
 4. เมื่อได้รับเอกสารที่ประทับตราแล้ว บริษัทจะส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนเพื่อจัดทำหนังสือมอบอำนาจ หลังจากได้รับหนังสือมอบอำนาจ บริษัทจะส่งให้ลูกค้าประทับตราและสแกนส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล
 5. เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายจีนดำเนินการยื่นจดทะเบียน หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทำไมต้อง IntBizTH?

 1. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าจีน มีประสบการณ์โดยตรงในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA)
 2. การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและคัดกรองเบื้องต้น จัดเตรียมเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน รวมถึงติดตามผลให้ลูกค้าทุกขั้นตอน
 3. ให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและเหมาะสม ทีมงานของ Intbizth พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดเครื่องหมายการค้า การป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการรักษาสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ประสบการณ์และผลงานยาวนาน เรามีผลงานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน

เมื่อต้องการเริ่มดำเนินธุรกิจในตลาดจีน การมีเครื่องหมายการค้าจีนที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ให้ Intbizth เป็นผู้ช่วยคุณได้อย่างมั่นใจด้วยทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความสำเร็จของการจดเครื่องหมายการค้าจีนของคุณ

ปรึกษาเรา ฟรี!

IntBizTH เรายินดีบริการให้คำปรึกษา การจด อย. และจัดทำข้อมูลต่างๆ
เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา

 • บริการรวดเร็ว

 • ราคาเป็นกันเอง

 • หมดปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาด

 • ประหยัดเวลา

 • ถูกต้องตามกฎหมาย

 • ดูแลทุกขั้นตอน จนได้เลข อย.

IntBizTH

เราให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร
ทุกขั้นตอน เราทำให้

ลูกค้าบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เชื่อมั่นในการบริการ มั่นใจ ให้เราดูแล

ขอขอบคุณ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี


เกร็ดความรู้


รับจด อย. อาหาร ขอ อย. สินค้านำเข้า

(เพิ่มเติม…) read more

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร เพราะว่าว่าเมื่อไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มีราคาถูกจนถึงค่อนข้างแพง เราจะมาหาคำตอบกัน! read more

รับจด อย. ราคาถูก มีจริงไหม?

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า การจด อย. ราคาถูกมีจริงไหม เพราะว่าว่าเมื่อไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มีราคาถูกจนถึงค่อนข้างแพง เราจะมาหาคำตอบกัน! read more

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

(เพิ่มเติม…) read more

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

เคยสงสัยกันไหมคะว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มีซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ read more

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีและไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มี ยกตัวอย่างเช่น ขนบขบเคี้ยวมี แต่ยาแก้ปวดนั้นกับไม่มีทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้ สามารถรับประทานได้เช่นกัน read more

ตำแหน่งเลข อย./เลขที่จดแจ้ง คืออะไร และ บอกอะไรกับเรา ?

หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่า มีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ต้องมีและไม่มีเครื่องหมายอย. หลายคนเคยสงสัยกันว่า ตัวเลขเยอะๆ ในเครื่องหมายอย. นั้นคือเลขอะไร ซึ่งตัวเลขเยอะๆ ที่ปรากฎอยู่นั้นเรียกว่า “เลขสารบนอาหาร” จะเป็นตัวเลข 13 หลักที่แสดงอยู่บนเครื่องหมายอย. ซึ่งเลขเหล่านี้จะเป็นเลขที่ระบุข้อมูลสำคัญ ดังนี้ read more

อย. คืออะไร

หลายๆคนคงเคยเห็นเครื่องหมาย อย. ผ่านตากันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องดื่ม ซองขนม ผลิตภัณฑ์ที่กินและใช้ สงสัยกันล่ะสิว่าเครื่องหมาย อย. นั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับสินค้าของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องหมายนี้ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่า อย. นั้นคืออะไร ไปดูกัน! read more

ติดต่อเรา

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด


สายด่วน(10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)
(ติดต่อสอบถามนอกเวลาทำการ ทางไลน์ : @intbizth )

แชทคุยกับเรา

( ตอบเร็วสุด – สอบถามได้ตลอด 24 ชม. )

ฝากข้อความ

( รับข้อเสนอพิเศษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุด )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : จดเครื่องหมายการค้าจีน (Trademark จีน)