ชิปปิ้งไทย-จีน

บริการชิปปิ้ง (Shipping) นำเข้า-ส่งออกสินค้า (ไทย-จีน)

intBizTH มุ่งมั่นให้บริการชิปปิ้ง (Shipping) สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทย-จีน
แบบมืออาชีพ ครอบคลุมการจัดการด้านเอกสาร ดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งสองฝั่ง
และขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยถึงปลายทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ ทางอากาศหรือทางเครื่องบิน พร้อมดำเนินการพิธีการศุลกากร เคลียร์ภาษี จบทุกปัญหา ดูแลครบ จบ ในที่เดียวทุกกระบวนการ ติดต่อเราได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคส

ชิปปิ้งไทย-จีน

บริการชิปปิ้ง (Shipping) นำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย-จีน

intBizTH มุ่งมั่นให้บริการชิปปิ้ง (Shipping) สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทย-จีน
แบบมืออาชีพ ครอบคลุมการจัดการด้านเอกสาร ดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งสองฝั่ง และขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยถึงปลายทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ ทางอากาศหรือทางเครื่องบิน พร้อมดำเนินการพิธีการศุลกากร เคลียร์ภาษี จบทุกปัญหา ดูแลครบ จบ ในที่เดียวทุกกระบวนการ ติดต่อเราได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคส

  • นำเข้าสินค้า (จากจีนมาไทย)
  • ส่งออกสินค้า (จากไทยไปจีน)
  • ถูกต้องตามกฎหมาย

LINE

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน

WeChat

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน
ID : intbizth_shipping

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด

ปรึกษาเรา ฟรี!

( กรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการชิปปิ้ง (Shipping) นำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย-จีน

สายด่วน (10 คู่สาย) - สำนักงานใหญ่(ประเทศไทย)

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด – เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หลายภาษา

บริการชิปปิ้ง (Shipping) ไทย-จีน ของ intBizTH

บริการชิปปิ้ง Shipping ของ intBizTH ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ ทั้งทางรถบรรทุก ทางเรือ และทางอากาศ (Air freight)
เราพร้อมจัดการเอกสารประกอบการขนส่งทุกประเภทให้ถูกต้องครบถ้วน ราคาถูกที่สุดในไทย

ขนส่ง

ทางเครื่องบิน

ขนส่ง

ทางเรือ

ขนส่ง

ทางรถ

ดำเนินการ

พิธีการศุลกากร

ให้เราช่วยดำเนินการ

ใบอนุญาตและเอกสารต่างๆ

null

จด อย. จีน

null

ขอฉลาก CIQ

null

ขึ้นทะเบียน GACC

null

เครื่องหมายการค้าจีน

null

เปิดบริษัท

จดบริษัทจีนรายละเอียด »

ชิปปิ้ง (Shipping) คืออะไร?

ชิปปิ้ง (Shipping) คือ บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้า (Cargo) ในการจัดการเอกสารนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยจะติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์, กรมเกษตร และบริษัทขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ

ช่องทางการขนส่ง ชิปปิ้ง (Shipping) ไทย-จีน

การขนส่งทางรถ

(ระยะเวลาขนส่ง 3-5 วัน)

ดูแลการจัดทำเอกสารขนส่งสินค้าข้ามแดน เช่น ใบตราส่งสินค้าขนส่งระหว่างประเทศ ใบกำกับการขนย้าย พร้อมประสานงานกับสายการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สินค้าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การขนส่งทางเรือ

(ระยะเวลาขนส่ง 15-20 วัน)

ทีมงานของเราจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ใบตราส่ง Bill of Lading พร้อมทั้งประสานงานกับสายเรือเพื่อจองต่อระวางสินค้า และดำเนินการขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงเรือให้เรียบร้อย

การขนส่งทางอากาศ / ทางเครื่องบิน

(ระยะเวลาขนส่ง 1 วัน) หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ดูแลการจัดทำเอกสารขนส่งทางอากาศ air freight เช่น Air Waybill และประสานงานกับสายการบินเพื่อจองที่นั่งบรรทุกสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการขนถ่ายสินค้าที่สนามบินทั้งต้นทางและปลายทางให้เรียบร้อย รวดเร็ว และปลอดภัย

พิธีการศุลกากร

ดูแลการจัดทำเอกสารขนส่งสินค้าข้ามแดน เช่น ใบตราส่งสินค้าขนส่งระหว่างประเทศ ใบกำกับการขนย้าย พร้อมประสานงานกับสายการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สินค้าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

4 ขั้นตอน ใช้บริการชิปปิ้ง (Shipping)
นำเข้า-ส่งออกสินค้า กับเรา intBizTH

1. ติดต่อเรา intBizTH ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์
2. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ที่ต้องการนำเข้า-ส่งออก
3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
4. ทางลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
5. intBizTH เราช่วยดำเนินการ พร้อมดูแลทุกขั้นตอน อัพเดตสถานะ ทุกขั้นตอน จนจบกระบวนการ

ปรึกษาเรา ฟรี!

ส่งออกสินค้าไปจีน

บริการชิปปิ้ง (Shipping) สินค้าไปเมืองจีน

null

ส่งออกทุเรียน

การให้บริการ Shipping ส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนั้นมีความท้าทายและซับซ้อนค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศจีนมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าผลไม้สด โดยเฉพาะทุเรียน

ในด้านการจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่งออกทุเรียนไปจีน มีความซับซ้อนมากกว่าการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร ทุเรียนจัดเป็นสินค้าควบคุม จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสุขอนามัยพืช การตรวจปล่อยในเวลาอันรวดเร็ว การดำเนินพิธีการตามข้อกำหนดในการนำเข้าผลไม้สด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช

null

ผลไม้ไทย

การส่งออกผลไม้สดไปยังประเทศจีนเป็นสิ่งที่ท้าทายและมีความยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศจีนมีข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าผลไม้สด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและศัตรูพืชเข้าสู่ประเทศ

ด้านการจัดเตรียมเอกสาร ผู้ส่งออกจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของจีน

ในส่วนของการดำเนินพิธีการศุลกากร ผลไม้สดถือเป็นสินค้าควบคุมพิเศษ จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสุขอนามัยพืช การตรวจปล่อยสินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำเข้าผลไม้สดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

null

อาหารทะเล

การส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศจีนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประเทศจีนมีกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดมาก โดยเฉพาะสำหรับอาหารทะเลที่เป็นสินค้าเน่าเสียง่าย

ต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎระเบียบของจีนทุกประการ มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีน

ในส่วนของพิธีการศุลกากร อาหารทะเลจัดเป็นสินค้าควบคุมพิเศษประเภทหนึ่ง ดังนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสุขอนามัย การตรวจปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเน่าเสีย การดำเนินพิธีการตามข้อกำหนดนำเข้าอาหารทะเลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร

null

สินค้าแฟชั่น

การจัดส่งสินค้าแฟชั่นไปประเทศจีนนั้นมีความท้าทายหลายประการ เอกสารประกอบการส่งออก ต้องจัดเตรียมอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนด เช่น ใบกำกับสินค้า ใบขนสินค้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศจีนซึ่งมีข้อกำหนดเข้มงวดเรื่องมาตรฐาน ฉลากสินค้าและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม ด้านภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงกระบวนการทางศุลกากร ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก และต้องวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
null

สินค้าของกิน

การจัดส่งสินค้าอาหารไปยังประเทศจีนมีความท้าทายและซับซ้อนที่แตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น โดยต้องมีใบรับรองมาตรฐานอาหาร ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร และเอกสารกำกับการขนส่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบนฉลากต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของจีน เช่น ส่วนประกอบ วันหมดอายุ คำเตือน เป็นต้น อีกทั้งจีนมีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวด เช่น ปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง โดยอาจต้องมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของจีนก่อนนำเข้า ซึ่งหากตรวจพบสิ่งผิดปกติอาจถูกยึดหรือทำลาย และมีค่าปรับตามกฎหมาย
null

ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

การจัดส่งสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ไปยังประเทศจีน ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น ใบกำกับสินค้า ใบขนสินค้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดของสินค้า รหัสพิกัดศุลกากร น้ำหนัก จำนวนต้องถูกต้องและตรงตามข้อมูลจริง โดยสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อผ่านการตรวจสอบเข้าประเทศจีน
null

อาหารแห้ง

การจัดส่งสินค้าอาหารแห้งไปยังประเทศจีนนั้นมีความท้าทายด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวด เช่น ปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง โดยอาหารแห้งบางประเภทอาจต้องผ่านการตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของจีนก่อนนำเข้าอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร หากตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจถูกยึด ทำลาย หรือมีค่าปรับตามกฎหมายแรวมถึงการบรรจุหีบห่อและวางแผนการขนส่งอย่างเหมาะสม โดยต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการอย่างระมัดระวัง
null

สินค้าทางการแพทย์และยา

การจัดส่งสินค้าทางการแพทย์และยาไปยังประเทศจีนนั้นมีความซับซ้อนสูงมาก เนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เข้มงวดเป็นพิเศษ ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น ใบอนุญาตนำเข้ายา ใบรับรองมาตรฐาน ใบขนสินค้า เป็นต้น และเอกสารต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประเทศจีนมีกฎระเบียบและมาตรฐานด้านยาและเวชภัณฑ์ที่เข้มงวดสูงมาก ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีน ซึ่งขั้นตอนการขอใบอนุญาตค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน โดยอาจต้องนำสินค้าไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งหากไม่ผ่านการตรวจสอบอาจถูกยึด ส่งกลับ หรือทำลายได้
null

สินค้าเกษตรและอาหารสด

การจัดส่งสินค้าเกษตรและอาหารสดไปยังประเทศจีน ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ใบกำกับสินค้า ใบขนสินค้า ใบรับรองสุขอนามัยพืช/สัตว์ ใบรับรองมาตรฐานอาหาร เป็นต้น โดยเอกสารบางประเภทอาจต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต้นทางก่อน
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาจำกัด จึงต้องวางแผนระยะเวลาการขนส่งให้รวดเร็วที่สุด
การจัดส่งสินค้าเกษตรและอาหารสดไปจีนมีความท้าทายสูงมาก ตั้งแต่การเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เข้มงวด กระบวนการตรวจสอบและรักษาคุณภาพ จนถึงการควบคุมอุณหภูมิและจัดการระยะเวลาการขนส่งให้รวดเร็ว ความพร้อมและการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็นมาก
null

เครื่องสำอาง

การจัดส่งสินค้าเครื่องสำอางไปยังประเทศจีนนั้นมีความท้าทายค่อนข้างสูง เนื่องจากประเทศจีนมีกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับสินค้าประเภทนี้ ซึ่งต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ข้อมูลบนฉลากต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของจีน เช่น ส่วนประกอบ คำเตือน วันหมดอายุ เป็นต้น เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป อาจส่งผลให้สินค้าถูกปฏิเสธหรือเกิดความล่าช้า

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
โดยเครื่องสำอางต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีน ซึ่งจีนมีข้อกำหนดเข้มงวดด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอาง เช่น สารห้ามใช้ ปริมาณสารบางอย่าง สินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างละเอียด หากตรวจพบสิ่งผิดปกติจะถูกปฏิเสธการนำเข้า ยึด หรือทำลาย

(ข้อดี) ของการใช้บริการชิปปิ้ง (Shipping) นำเข้า-ส่งออกสินค้ากับเรา intBizTH

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการชิปปิ้งนำเข้าจากจีนแบบครบวงจร สำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีน
การจัดการเอกสารและพิธีการทางศุลกากร รวมถึงการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน
IntBizTH เราเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน
บริษัทรับประกันความสะดวกและรวดเร็วในทุกกระบวนการ

null

ลดภาระงานและความยุ่งยาก

Intbizth ดำเนินการทุกขั้นตอนให้คุณ
ตั้งแต่การชิปปิ้งนำเข้าสินค้าจากจีน
จัดการเอกสาร จนถึงการจัดส่งถึงหน้าบ้าน
ช่วยลดภาระงานและความยุ่งยากสำหรับคุณ

null

ประหยัดเวลา

การจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลขั้นตอนต่างๆ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลากรได้อย่างมาก

null

ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนด

ทีมงานมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและศุลกากร รับประกันว่าทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างถูกต้อง

null

ติดตามสถานะได้ตลอดเวลา

ระบบติดตามสถานะสินค้าที่ทันสมัย ทำให้คุณสามารถรับรู้ความคืบหน้าในทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

null

บริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน

หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว สินค้าของคุณจะถูกจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านหรือสถานที่ที่คุณกำหนด อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

IntBizTH

เราให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร
ทุกขั้นตอน เราทำให้

ลูกค้าบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เชื่อมั่นในการบริการ มั่นใจ ให้เราดูแล

ขอขอบคุณ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี


Haidilao Huoguo
Haidilao Huoguo

ความพึงพอใจของลูกค้า


ติดต่อเรา

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด


สายด่วน(10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)
(ติดต่อสอบถามนอกเวลาทำการ ติดต่อทางไลน์)

แชทคุยกับเรา

( ตอบเร็วสุด – สอบถามได้ตลอด 24 ชม. )

ฝากข้อความ

( รับข้อเสนอพิเศษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุด )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการชิปปิ้ง (Shipping) นำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย-จีน