บริการด้านใบอนุญาตวีซ่า(Visa) / ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)

บริการด้านใบอนุญาต

ใบอนุญาตวีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน
Visa / Work Permit

ต่อวีซ่า(Visa) / ต่อใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)

IntBizTH เราให้บริการด้านขอใบอนุญาต การขอวีซ่า(Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ภายในราชอาณาจักรไทย บริการครบวงจร ดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ใบอนุญาตวีซ่า (VISA)


บริการด้านใบอนุญาตวีซ่า ทุกประเภท

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (Transit Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์จะเดินทางผ่านราชอาณาจักร

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจหรืออนุญาติให้เข้ามาทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์การท่องเที่ยว

วีซ่าติดตามครอบครัว (Non-Immigrant Visa)

ในกรณีที่แต่งงานกับคนที่ถือสัญชาติในประเทศนั้น

วีซ่านักเรียน (Education Visa)

สำหรับคนที่จะมาศึกษาต่อ

วีซ่า on arrival

เป็นวีซ่าที่ทำได้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินของประเทศจุดหมาย

อื่นๆ

ใบอนุญาตอื่นๆ ทุกประเภท

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร: 02-115-9907 (10 คู่สาย) / Line ID: @intbizth
หรือติดต่อผ่านฟอร์มติดต่อสอบถาม

2.เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด

เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตวีซ่า

3.จัดเตรียมเอกสาร

ลูกค้าจัดเตรียมและกรอกเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยื่นเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการยื่นเอกสารในการต่อใบอนุญาตหรือขอใบอนุญาตวีซ่า(Visa)

5.เสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ

ต่อใบอนุญาตครบปี

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร: 02-115-9907 (10 คู่สาย) / Line ID: @intbizth
หรือติดต่อผ่านฟอร์มติดต่อสอบถาม

2.เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด

เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทำงาน

3.จัดเตรียมเอกสาร

ลูกค้าจัดเตรียมและกรอกเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยื่นเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการยื่นเอกสารให้ทุกขั้นตอน

5.เสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ออนไลน์

เราให้บริการลูกค้า รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 15 ปี

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ติดต่อเรา


แชทคุยกับเรา (ตอบเร็วสุด)

QR-IntBizTH

ไลน์ ID: @Intbizth

เพิ่มเพื่อน

สายด่วนโทร

10 คู่สาย เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางเพื่อทำงาน (Non-B Visa)

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือการเป็นลูกจ้างในอาชีพต่างๆ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน หากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว จะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ชาวต่างชาติต้องดำเนินการขอวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือ Non-Immigrant Visa ประเภท “B” เพื่อเข้ามาพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อได้รับอนุญาตวีซ่าประเภทนี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้พำนักในระยะแรกเป็นเวลา 30 วัน เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตพำนักระยะยาว เมื่อใกล้ครบกำหนด 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปรับฟังผลการพิจารณา หากผ่านการพิจารณา จะได้รับอนุญาตพำนักต่อเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่หากยังไม่แล้วเสร็จ ก็จะได้รับการขยายเวลาพำนักเป็นระยะๆ ไปจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตวีซ่าประเภท Non-Immigrant พำนัก 1 ปี และมีระยะเวลาพำนักในประเทศติดต่อกันเกิน 90 วัน จะต้องยื่นแบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะต้องขอใบรับรองการเดินทางเข้า-ออกประเทศ หรือ Re-Entry เสียก่อน มิเช่นนั้น วีซ่าที่ได้รับจะสิ้นสุดลง และกลับคืนสู่สถานะวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าแรกเดิม

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และหนังสือเดินทางประเภททำงาน (Visa Non-B) คืออะไร ต่างกันอย่างไร?

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และหนังสือเดินทางประเภททำงาน (Non-Immigrant Visa ประเภท “B” หรือ Visa Non-B) เป็นเอกสารที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทย ดังนี้

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน เพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้
 • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน สถานประกอบการ และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
 • ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน จึงจะสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หนังสือเดินทางประเภททำงาน (Non-Immigrant Visa ประเภท “B” หรือ Visa Non-B)

 • เป็นประเภทของวีซ่าที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 • มีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้

ดังนั้น หากชาวต่างชาติต้องการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีทั้งใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน และวีซ่าประเภททำงานหรือ Non-Immigrant Visa ประเภท “B” จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยใบอนุญาตทำงานจะเป็นสิ่งยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ทำงาน ส่วนวีซ่าจะเป็นการอนุญาตให้พำนักในประเทศเพื่อปฏิบัติงานได้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางทำงาน เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุหนังสือเดินทางทำงาน Work Permit ในกรณีทั่วไปมีดังนี้

 1. แบบคำร้อง
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง ต่างชาติ
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่าง
 6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ. 01 และหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
 10. สำเนางบการเงินปีล่าสุดที่ได้รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูต
 13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
 14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรืออาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 16. แผนที่บริษัท

— เอกสารประกอบอื่น ตามที่เจ้าหน้าที่ ตม.ร้องขอ —

ขั้นตอนการจัดทำ

 1. ยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa “B”) อายุ 90 วัน จากสถานกงสุลไทยหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
 2.  เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่กรมการจัดหางานภายใน 30 วัน โดยใบอนุญาตทำงานจะมีอายุ 1 ปี เอกสารประกอบการยื่นขอต้องถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งกระบวนการจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน สำนักงานจัดหางานจะออกใบรับรองการอนุญาตทำงานและนัดหมายให้ชาวต่างชาติมารับใบอนุญาตทำงาน โดยต้องแสดงตัวและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตามวันนัดหมาย
 3.  หลังได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าประเภทธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วัน

บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางเพื่อทำงาน (Non-Immigrant Visa ประเภท “B”) จาก Intbizth – One Stop Service ครบวงจรในที่เดียว

บริษัทรับทํา วีซ่า Work Permit

Intelligence Business (Thailand) เป็นผู้ให้บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน การขอหนังสือเดินทางประเภททำงาน และการขอ Work Permit ที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการขอ Work Permit อย่างครอบคลุม ได้แก่ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาต การแจ้งออกจากงานและคืนใบอนุญาต เป็นต้น

บริการรับทำ Work Permit

บริการของเราดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในวงการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน ร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในด้านนี้ เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างละเอียดในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการขอ Work Permit และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีในวงการขอใบอนุญาตทำงาน เราจึงมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย แม่นยำ น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ สามารถอำนวยความสะดวกให้การขอใบอนุญาตทำงานหรือการต่ออายุของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น ในราคาที่เหมาะสม เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ท่านผ่านขั้นตอนได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเสียเวลา

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอต่ออายุหนังสือเดินทางประเภททำงาน จาก Intelligence Business (Thailand) หรือ Intbizth มีดังนี้

 1.  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
  Intbizth มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปีในการให้บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงานและหนังสือเดินทางทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ทีมงานจึงมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี รับรองความถูกต้องและแม่นยำในการดำเนินการ
 2.  บริการครบวงจร
  นอกจากบริการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานแล้ว Intbizth ยังให้บริการเกี่ยวกับ Work Permit อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขอใหม่ ต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แก้ไข จนถึงการคืนใบอนุญาต จึงเป็นการรับบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว
 3.  กระบวนการรวดเร็วและราบรื่น
  ทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของ Intbizth สามารถดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเองอีก
 4.  บริการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด
  ท่านสามารถรับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและหนังสือเดินทาง จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์สูง รับรองความถูกต้อง
 5.  มาตรฐานการบริการ
  Intbizth ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส น่าเชื่อถือได้

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มาตรฐาน และการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทุกด้าน Intbizth จึงเป็นผู้ให้บริการที่น่าไว้วางใจสำหรับการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานและการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือการเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางของชาวต่างด้าวสามารถทำได้หลายกรณี ได้แก่

ทั้งนี้ การเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางที่เห็นได้บ่อย คือ การขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางทำงาน ด้วยประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายประการที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ชาวต่างชาติกลุ่มนี้มักจะเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางท่องเที่ยว ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางทำงานหรือหนังสือเดินทางประเภทอื่นในภายหลัง

 1.  เพื่อทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (รหัส B)
 2.  เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O/O-A)
 3.  เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)
 4.  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของชาวต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)
 5.  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของชาวต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร (รหัส O)
 6.  เพื่อศึกษา (รหัส ED)
 7.  เพื่อดูแลบุตร ซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)
 8.  เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
 9.  เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
 10.  เพื่อศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม (รหัส R)
 11.  เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางทำงาน

 1. เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทตรวจตราเพื่อทำงาน NON-B (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 2. แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))
 4. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม. หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 6. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานและขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้ยื่นคำขอ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและเหตุผลในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 7. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบ พ.ค.0401)
 10. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09), คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01), หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุนและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 11. สำเนางบการเงินปีล่าสุด (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร)
 12. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
 13. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว (ต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย) (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1058-60 หรือ Call Center 0-2572-8442)
 14. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (แบบ สตม.4) (แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นพยาน)
 15. สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
 16. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 17. แสดงรูปภาพสีของบริษัทถ่ายให้เห็น อาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคารหรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ประมาณ 6-7 ภาพ คนต่างชาติต้องถ่ายรูปคู่กับกรรมการและแนบสำเนาบัตรประชาชน กรรมการพร้อมลายเซ็น (หากกรรมการเป็นต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน)
 18. หาก ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 19. แผนที่บริษัท
 20. เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการรับรอง และ/หรือ การคัดสำเนาด้วย—–เอกสารสำคัญอื่นที่ ตม.ร้องขอ——

ขั้นตอนการจัดทำหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B และใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

 1.  ยื่นขอหนังสือเดินทาง Non-B ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางเป็น Non-B ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย หากเดินทางเข้ามาแล้ว
 2.  เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง Non-B แล้ว ให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน โดยจะได้รับอนุญาตตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับงานนั้นๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี (ปกติจะได้ 1 ปี)
 3. หลังได้ใบอนุญาตทำงาน ให้ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทาง Non-B ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยยื่นก่อนหมดอายุ 90 วัน
 4.  เมื่อได้หนังสือเดินทาง Non-B 1 ปี และใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องไปรายงานตัวและแจ้งที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก ๆ 90 วัน หากออกนอกประเทศให้ไปรายงานเมื่อกลับเข้ามาใหม่ตามกำหนด 90 วันนับจากวันเข้าประเทศ

โดยนายจ้างสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนลูกจ้างก่อนได้ แต่ลูกจ้างต้องมาแสดงตัวและรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน

บริการขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางทำงาน จาก Intbizth – One Stop Service ครบวงจรในที่เดียว

Intelligence Business (Thailand) เป็นผู้ให้บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน การขอหนังสือเดินทางประเภททำงาน และการขอ Work Permit ที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการขอ Work Permit อย่างครอบคลุม ได้แก่ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาต การแจ้งออกจากงานและคืนใบอนุญาต เป็นต้น

บริการของเราดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในวงการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน ร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในด้านนี้ เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างละเอียดในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการขอ Work Permit และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีในวงการขอใบอนุญาตทำงาน เราจึงมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย แม่นยำ น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ สามารถอำนวยความสะดวกให้การขอใบอนุญาตทำงานหรือการต่ออายุของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น ในราคาที่เหมาะสม เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ท่านผ่านขั้นตอนได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเสียเวลา

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางทำงาน จาก Intelligence Business (Thailand) หรือ Intbizth มีดังนี้

 1.  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
  Intbizth มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปีในการให้บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงานและหนังสือเดินทางทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ทีมงานจึงมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี รับรองความถูกต้องและแม่นยำในการดำเนินการ
 2.  บริการครบวงจร
  นอกจากบริการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานแล้ว Intbizth ยังให้บริการเกี่ยวกับ Work Permit อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขอใหม่ ต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แก้ไข จนถึงการคืนใบอนุญาต จึงเป็นการรับบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว
 3.  กระบวนการรวดเร็วและราบรื่น
  ทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของ Intbizth สามารถดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเองอีก
 4.  บริการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด
  ท่านสามารถรับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและหนังสือเดินทาง จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์สูง รับรองความถูกต้อง
 5.  มาตรฐานการบริการ
  Intbizth ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส น่าเชื่อถือได้

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มาตรฐาน และการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทุกด้าน Intbizth จึงเป็นผู้ให้บริการที่น่าไว้วางใจสำหรับการขอต่ออายุหนังสือเดินทางทำงานและการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ