บริการด้านใบอนุญาตวีซ่า(Visa) / ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)

บริการด้านใบอนุญาต

ใบอนุญาตวีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน
Visa / Work Permit

ต่อวีซ่า(Visa) / ต่อใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)

IntBizTH เราให้บริการด้านขอใบอนุญาต การขอวีซ่า(Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ภายในราชอาณาจักรไทย บริการครบวงจร ดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ใบอนุญาตวีซ่า (VISA)


บริการด้านใบอนุญาตวีซ่า ทุกประเภท

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (Transit Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์จะเดินทางผ่านราชอาณาจักร

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจหรืออนุญาติให้เข้ามาทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์การท่องเที่ยว

วีซ่าติดตามครอบครัว (Non-Immigrant Visa)

ในกรณีที่แต่งงานกับคนที่ถือสัญชาติในประเทศนั้น

วีซ่านักเรียน (Education Visa)

สำหรับคนที่จะมาศึกษาต่อ

วีซ่า on arrival

เป็นวีซ่าที่ทำได้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินของประเทศจุดหมาย

อื่นๆ

ใบอนุญาตอื่นๆ ทุกประเภท

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร: 02-115-9907 (10 คู่สาย) / Line ID: @intbizth
หรือติดต่อผ่านฟอร์มติดต่อสอบถาม

2.เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด

เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตวีซ่า

3.จัดเตรียมเอกสาร

ลูกค้าจัดเตรียมและกรอกเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยื่นเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการยื่นเอกสารในการต่อใบอนุญาตหรือขอใบอนุญาตวีซ่า(Visa)

5.เสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ

ต่อใบอนุญาตครบปี

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร: 02-115-9907 (10 คู่สาย) / Line ID: @intbizth
หรือติดต่อผ่านฟอร์มติดต่อสอบถาม

2.เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด

เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทำงาน

3.จัดเตรียมเอกสาร

ลูกค้าจัดเตรียมและกรอกเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยื่นเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการยื่นเอกสารให้ทุกขั้นตอน

5.เสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ออนไลน์

เราให้บริการลูกค้า รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 15 ปี

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ติดต่อเรา


แชทคุยกับเรา (ตอบเร็วสุด)

QR-IntBizTH

ไลน์ ID: @Intbizth

เพิ่มเพื่อน

สายด่วนโทร

10 คู่สาย เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)