ฝึกงานกับ intbizTH น้องๆ จะได้ฝึกอะไรบ้าง

โปรแกรมฝึกงาน intbizth

ฝึกงานกับ intbizTH น้องๆ จะได้ฝึกอะไรบ้าง

เนื่องจากบริษัทเราส่งเสริมการฝึกงานของน้องๆ นศ. ไม่ว่าจะอยู่ปีไหน เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์จริงคือใบผ่านทางสู่ชีวิตการทำงานที่ดี

สำหรับใครที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ : เว็บไซต์ เด็กฝึกงาน.com หรือผ่านไลน์ของบริษัทได้เลยค่า

______________________________________

ก่อนจะไปดูว่าฝึกงานกับเราแล้วได้อะไร มาดูว่าสายงานไหนที่เปิดรับฝึกงานบ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 • Programmer
 • Graphic Design
 • Digital Marketing
 • Content Marketing
 • Video Editor

ดูรายละเอียดได้ที่ : รายละเอียด นศ.ฝึกงาน

 

โปรแกรมฝึกงานที่ intbizth

โปรแกรมฝึกงาน

 

โปรแกรมการฝึกงานหลักๆ จะแบ่งไป 2 ส่วน ได้แก่ ทักษะเฉพาะด้าน (Hard Skill) และ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น (Soft Skill) นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้เข้าโปรแกรมการค้นหาตัวเอง เพราะหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไรกันแน่

 1. ทักษะเฉพาะด้าน (Hard Skill)

  เป็นทักษะจำเป็นในแต่ละสายงาน ทั้งความรู้เฉพาะด้านที่ต้องเอามาปรับใช้กับการทำงาน และเครื่องมือเฉพาะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น สายงาน Graphic จะต้องเรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe เพิ่มเติม, ฝึกงาน Digital Marketing ต้องใช้ Google Analytic Facebook Ads เป็นต้น

 2. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น (Soft Skill)

  ทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานให้มประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทักษะการสื่อสาร การพรีเซ้นงาน การทำงานเป็นทีม และการจัดการงานต่างๆ ล้วนสำคัญต่อการทำงาน ทั้งนี้ยังมีเรื่องการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ Creative และการสังเกตุเทรนต่างๆ

ตัวอย่างโปรแกรมฝึกงาน Digital Marketing

โปรแกรมฝึกงาน digital Marketingฝึกงาน Digital Marketing

สายงาน Digital Marketing จำเป็นต้องใช้ทั้งการวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ ดังนั้นโปรแกรมการฝึกงานจะผลักดันการใช้ทักษะทั้งสองด้านของน้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้องๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Share this post