สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

แอปพลิเคชันของเราที่ได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ระบบลงทะเบียนเข้างาน

(Event Registration System)

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

(Complaint & Suggestion System)

ระบบบันทึกและเล่าเรื่องราวด้วยคิวอาร์โค้ด

(QR Stories)