สินค้ายอดนิยมของไทยที่ส่งออกไปยัง “31 มลฑลจีน”

สินค้ายอดนิยมของไทยที่ส่งออกไปยัง 31 มณฑลจีน intBizth
สินค้ายอดนิยมของไทยที่ส่งออกไปยัง 31 มณฑลจีน intBizth

สินค้ายอดนิยมของไทยที่ส่งออกไปยัง “31 มลฑลจีน”

รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายให้แต่ละมณฑลเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 5% ในปี 2567 เป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจสำหรับไทย เนื่องจากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวดีในด้านการลงทุน การบริโภค และการส่งออกในช่วงต้นปี โอกาสสำคัญคือการเข้าถึงตลาดมณฑลต่างๆ ที่มีความหลากหลายด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และพฤติกรรมการบริโภค เนื่องจากแต่ละมณฑลมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ส่งออกไทยปรับกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สินค้าไทยในแต่ละมณฑลของจีน จัดเรียงตามระดับการค้าระหว่างไทยและมณฑลนั้น
พร้อมกับขนาดของเศรษฐกิจของแต่ละมณฑล มีรายละเอียด ดังนี้

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/กวางตุ้ง+จีน

1. มณฑลกวางตุ้ง

เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่สำคัญที่สุดของจีนในแง่ของการค้าและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า มณฑลนี้มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 553,603 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลกวางตุ้ง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลกวางตุ้ง มีสินค้าจำนวน 191 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.3 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างของสินค้า เช่น

 • ทองแดง
 • แป้งธัญพืช
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • เห็ด
 • ยางนอกชนิดอัดลม
 • น้ำตาล
 • น้ำดื่ม
 • มะพร้าว

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เจียงซู+จีน/

2. มณฑลเจียงซู

เป็นหนึ่งในภูมิภาคสำคัญของจีนในด้านการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดในมณฑลนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.0 (ปี พ.ศ.2566)ด้วยมูลค่าการนำเข้า 196,424 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเจียงซู
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเจียงซู มีสินค้าจำนวน 181 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.5 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างของสินค้า เช่น

 • แป้งธัญพืช
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • ดอกไม้สำหรับจัดช่อหรือประดับ
 • ด้ายจากยางวัลแคไนซ์
 • ผลไม้สดและแห้ง
 • ฐานรองฟูก
 • มันสำปะหลัง
 • น้ำตาล

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เซี่ยงไฮ้+จีน/

3. มหานครเซี่ยงไฮ้

เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินที่สำคัญของจีน โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.8 (ปี พ.ศ.2566) ในเซี่ยงไฮ้ ด้วยมูลค่าการนำเข้า 234,078 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมหานครเซี่ยงไฮ้
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมหานครเซี่ยงไฮ้ มีสินค้าจำนวน 211 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.4 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างของสินค้า เช่น

 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • มะพร้าว
 • ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ทางเภสัชกรรม
 • สตาร์ช
 • พืชผักผลไม้ลูกนัตแปรรูป
 • ยางนอกชนิดอัดลม
 • รถจักรยานยนต์

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/ปักกิ่ง+จีน/

4. กรุงปักกิ่ง

เป็นศูนย์กลางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในกรุงปักกิ่งร้อยละ 0.4(ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 64,176 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกกรุงปักกิ่ง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกกรุงปักกิ่ง มีสินค้าจำนวน 185 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • คอนเทนเนอร์
 • ยางนอกชนิดอัดลม
 • ผลไม้แช่แข็ง
 • มันสำปะหลัง
 • ใยสังเคราะห์
 • มะพร้าว
 • เครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้
 • ยางธรรมชาติ
 • รถจักรยานยนต์

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลเจ้อเจียง+จีน/

5. มณฑลเจ้อเจียง

เป็นภูมิภาคที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจีน โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.8 (ปี พ.ศ.2566) ในเจ้อเจียง ด้วยมูลค่าการนำเข้า 195,947 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเจ้อเจียง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเจ้อเจียง มีสินค้าจำนวน 142 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.9 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • เนื้อมะพร้าวแห้ง
 • เศษยางและส่วนที่ใช้ไม่ได้
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม
 • มันสำปะหลัง
 • แป้งธัญพืช

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลซานตง+จีน/

6. มณฑลซานตง

เป็นภูมิภาคสำคัญของจีนที่มีการนำเข้าสินค้าจากไทย มูลค่า 144,958 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.1 (ปี พ.ศ.2566)

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลซานตง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลซานตง มีสินค้าจำนวน 142 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.6 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • เนื้อมะพร้าวแห้ง
 • มันสำปะหลัง
 • เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
 • ถ่านไม้
 • พืชผักผลไม้ลูกนัตแปรรูป
 • น้ำตาล
 • เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถัก
 • ผลไม้สด

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลฝูเจี้ยน+จีน/

7. มณฑลฝูเจี้ยน

เป็นภูมิภาคที่มีการนำเข้าสินค้าจากไทยด้วยมูลค่า 72,699 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.7 (ปี พ.ศ.2566)

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลฟูเจี้ยน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลฟูเจี้ยน มีสินค้าจำนวน 146 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • แป้งธัญพืช
 • สินแร่
 • อีพอกไซต์
 • ไอศกรีม
 • มันสำปะหลัง
 • ไข่มุก
 • ขิง
 • ขมิ้น
 • เครื่องเทศหญ้าฝรั่น
 • ผลไม้แห้ง

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลยูนนาน+จีน

8. มณฑลยูนนาน

เป็นภูมิภาคสำคัญของจีนที่มีการนำเข้าสินค้าจากไทยด้วยมูลค่า 48,454 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.6 (ปี พ.ศ.2566)

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลยูนนาน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลยูนนาน มีสินค้าจำนวน 101 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.1 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ต่อมและอวัยวะอื่นๆ/สิ่งสกัดสำหรับใช้รักษาโรค
 • กรอบไม้
 • สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปาก
 • สัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ปู กุ้ง)
 • แปรรูป
 • ไอศกรีม
 • น้ำมันปาล์ม

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลชิงไห่+จีน/

9. มณฑลชิ่งไห่

เป็นภูมิภาคสำคัญของจีนที่มีการนำเข้าสินค้าจากไทยด้วยมูลค่า 293 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.0 (ปี พ.ศ.2566)

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลชิงไห่
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลชิงไห่ มีสินค้าจำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้สด
 • ผลไม้และลูกนัตแช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลผิว

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลซานซี+จีน/

10. มณฑลซานซี

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.09 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 293ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลซานซี
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลซานซี มีสินค้าจำนวน 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม
 • ปลาแปรรูปกุญแจสายยู
 • ผลไม้สด
 • ของทำจากเหล็กหรือเหล็กกล้า
 • เสื้อเชิ้ต/เสื้อโอเวอร์โค้ต

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มองโกเลีย+จีน/

11. เขตปกครองตนเองมองโกเลีย

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.2 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 1,285 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกเขตการปกครองมองโกเลีย
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกเขตการปกครองมองโกเลีย มีสินค้าจำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • แผ่นฟิล์ม
 • ฟอยล์และแถบ
 • ทำด้วยพลาสติก
 • หนังฟอก
 • ของที่ใช้ลําเลียงหรือบรรจุสินค้า
 • ทำด้วยพลาสติก
 • น้ำมันปิโตรเลียม
 • หัวเชื้อกาแฟ

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/หูเป่ย+จีน/

12. มณฑลหูเป่ย์

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.4 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 15,355 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลหูเป่ย
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลหูเป่ย มีสินค้าจำนวน 119 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.2 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • มะพร้าวมันสำปะหลัง
 • ผลไม้สดหรือแห้ง
 • ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น
 • กล้วย
 • สดหรือแห้ง
 • ยางธรรมชาติ
 • ถุงยางอนามัย

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/กว่างซี+จีน/

13. เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.1 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 2,986 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีสินค้าจำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ไส้กระเพาะสัตว์
 • ดอกไม้สำหรับจัดช่อหรือประดับ
 • เส้นใยสิ่งทอยางธรรมชาติ
 • เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
 • ผลไม้สดหรือแห้ง

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เขตปกครองตนเองทิเบต/

14. เขตปกครองตนเองทิเบต

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 9.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 587 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกเขตปกครองตนเองทิเบต
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกเขตปกครองตนเองทิเขต มีสินค้าจำนวน 2 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 40.0 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้และลูกนัตแช่แข็ง
 • ยางสังเคราะห์

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/หูหนาน+จีน/

15. มณฑลหูหนาน

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 42,943 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลหูหนา
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลหูหนาน มีสินค้าจำนวน 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.6 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • พืชผักแปรรูป
 • สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
 • ผลไม้แห้ง
 • สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (ปลิง) สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ต่อมและอวัยวะอื่นๆ
 • สิ่งสกัดสำหรับใช้รักษาโรค

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/หนิงเซี่ย+จีน/

16. เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.2 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 36 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย มีสินค้าจำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ยางใน
 • ยางรถยนต์
 • ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลผิว
 • ยางธรรมชาติ
 • วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เทียนจิน+จีน/

17. นครเทียนจิน

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.1 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 25,825 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกนครเทียนจิน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกนครเทียนจิน มีสินค้าจำนวน 140 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.1 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้ตระกูลส้มสดหรือแห้งดอกไม้สำหรับจัดช่อหรือประดับ
 • สตาร์ช
 • น้ำตาล
 • ปลาแปรรูป
 • ผลไม้แช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์เซรามิก

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เหอหนาน+จีน/

18. มณฑลเหอหนาน

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 10,836 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเหอหนาน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเหอหนาน มีสินค้าจำนวน 89 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.3 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • พืชผักแช่เย็นจนแข็ง
 • ควิกไลม์
 • สเลกไลม์ และ ไฮดรอลิกไลม์
 • มะพร้าว
 • แผ่นชิ้นไม้อัด
 • เส้นใยสั้นสังเคราะห์ ท่อน/เส้นทําด้วยดีบุกน้ำตาล

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/ฉงชิ่ง+จีน/

19. มหานครฉงซิ่ง

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.6 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 44,927 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมหานครฉงซิ่ง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมหานครฉงชิ่ง มีสินค้าจำนวน 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.3 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ซอส
 • ปลามีชีวิต
 • ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม
 • ยิปซัม
 • แผ่นไม้สําหรับทําไม้วีเนียร์
 • ยางธรรมชาติ
 • กระดาษชําระ
 • ถุงยางอนามัย
 • น้ำดื่ม

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เจียงซี+จีน/

20. มณฑลเจียงซี

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 15,943 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเจียงซี
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเจียงซี มีสินค้าจำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.6 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • แป้งที่ทำจากพืชตระกูลถั่ว
 • นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
 • ผลไม้สดหรือแห้ง
 • สตาร์ช
 • เนื้อสัตว์ป่นไม่เหมาะกับมนุษย์บริโภค
 • ไฟเบอร์บอร์ด
 • ลวดเกลียวทำด้วยเหล็ก

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/กุ้ยโจว+จีน/

21. มณฑลกุ้ยโจว

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.4 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 4,261 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลกุ้ยโจว
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลกุ้ยโจว มีสินค้าจำนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • เมล็ดสำหรับเพาะปลูก
 • ผลไม้สดหรือแห้ง
 • มะพร้าว
 • เครื่องจักสาน
 • ยางสังเคราะห์
 • ของทำด้วยไข่มุก
 • รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
 • ผลไม้ตระกูลส้มสดหรือแห้ง

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/อานฮุย+จีน/

22. มณฑลอานฮุย

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.8 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 26,339 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลอานฮุย
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลอานฮุย มีสินค้าจำนวน 86 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.2 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • แป้งที่ทำจากพืชตระกูลถั่ว
 • มันสำปะหลัง
 • ผลไม้สดหรือแห้ง
 • เส้นใยกระดาษต่อมและอวัยวะอื่น/สิ่งสกัดสำหรับใช้รักษาโรค

แหล่งที่มา :  https://earth.google.com/web/search/ส่านซี+จีน/

23. มณฑลส่านซี

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.2 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 1,432 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลส่านซี
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลส่านซี มีสินค้าจำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.9 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • กระดาษชําระ
 • มะพร้าว
 • ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถูหนังฟอก
 • หมวกและเครื่องสวมศีรษะ
 • น้ำตาล
 • ผลไม้สด
 • ไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป
 • ฐานรองฟูก

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เซฉวน+จีน/

24. มณฑลเสฉวน 

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.1 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 19,763 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเสฉวน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเสฉวน มีสินค้าจำนวน 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.5 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • มันสำปะหลัง
 • ผลไม้แห้ง
 • ยิปซัมดอกไม้เทียม
 • เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าถัก
 • มะพร้าว น้ำตาล
 • ผลไม้สดและแห้ง
 • ยางสังเคราะห์

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เหอเป่ย์+จีน/

25. มณฑลเหอเป่ย์

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.2 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 14,106 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเหอเป่ย์
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเหอเป่ย์ มีสินค้าจำนวน 81 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.6 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ปั้นจั่นบล็อกปูพื้นทำด้วยแก้ว
 • ผลไม้ตระกูลส้มสดหรือแห้งรถจักรยานยนต์
 • สังกะสีออกไซด์
 • ผลไม้สดหรือแห้ง

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/ซินเจียง+จีน/

26. เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.1 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 404 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู มีสินค้าจำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.9 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้สด
 • ยางธรรมชาติ
 • น้ำตาล
 • สตาร์ช
 • หนังเฟอร์ฟอกหรือตกแต่งแล้ว
 • อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลเฮย์หลงเจียง+จีน/

27. มณฑลเฮยหลงเจียง

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.2 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 1,689 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเฮยหลงเจียง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเฮยหลงเจียง มีสินค้าจำนวน 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.0 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม
 • ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
 • แก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน
 • ต่อมและอวัยวะอื่นสิ่งสกัดใช้รักษาโรค

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/เหลียวหนิง+จีน/

28. มณฑลเหลียวหนิง

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.7 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 14,437 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลเหลียวหนิง
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลเหลียวหนิง มีสินค้าจำนวน 121 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.6 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
 • ยิปซัม
 • ด้ายจากยางวัลแคไนซ์
 • ผลไม้และลูกนัตแช่แข็ง
 • มะพร้าว
 • น้ำตาล
 • กลีเซอรอล
 • ผลไม้สด
 • ยางธรรมชาติ
 • ลวดเกลียวทำด้วยเหล็ก

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/มณฑลไหหลำ+จีน/

29. มณฑลไห่หนาน

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.8 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 250,976 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลไห่หนา
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลไห่หนาน มีสินค้าจำนวน 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.7 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • แป้งที่ทำจากพืชตระกูลถั่ว
 • ปลามีชีวิต
 • แผ่นชิ้นไม้อัด
 • ผลไม้แห้ง
 • ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช
 • ผลไม้สดหรือแห้ง
 • ยางนอกชนิดอัดลม

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/จี๋หลิน+จีน/

30. มณฑลจี๋หลิน

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.0 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 5,657 ล้านบาท

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลจี๋หลิน
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลจี๋หลิน มีสินค้าจำนวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.8 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้สด
 • ยางธรรมชาติ
 • ผลไม้และลูกนัตแช่แข็งสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก
 • คาร์บอเนต
 • เพอร์ออกโซคาร์บอเนต
 • เครื่องเพชรพลอยรูปพรรณ
 • วงจรพิมพ์
 • ปั๊มลมสุญญากาศ
 • เครื่องจักรการพิมพ์
 • มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แหล่งที่มา : https://earth.google.com/web/search/กานซู+จีน/

31. มณฑลกานซู

ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.5 (ปี พ.ศ.2566) ด้วยมูลค่าการนำเข้า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าจากไทยที่ส่งออกมณฑลกานซู
มีสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งออกมณฑลกานซูจำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 (ปี พ.ศ.2566) ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทย

ตัวอย่างสินค้า เช่น

 • ผลไม้สด
 • ตัวต้านทานไฟฟ้า
 • เมล็ดสำหรับเพาะปลูก

          การนำเข้าสินค้าจากไทยไปยังมณฑลต่างๆ ของจีนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงและคุ้มค่า นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างไทยและจีนอีกด้วย

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post