ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

การส่งออกสินค้าไปจีนนั้น มีขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการ นั่นคือการ “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การ “ขึ้นทะเบียนสินค้า” นี้จำเป็นสำหรับทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าที่มีข้อจำกัดเฉพาะ

สินค้าที่ผู้ผลิตอาหารต้องขึ้นทะเบียน มีจำนวน 18 กลุ่มสินค้า

สินค้าที่ผู้ผลิตอาหารต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authority: CA)  มีจำนวน 18 กลุ่มสินค้า ได้แก่

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

กรมวิชาการเกษตร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)

 1. น้ำมันและไขมันสำหรับการบริโภค (edible oils and fats)
 2. เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค (edible grains)
 3. ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดและมอลต์ เพื่อการอุตสาหกรรม (milled grain industry products and malt)
 4. ผักสดและผักอบแห้ง (fresh and dehydrated vegetables) และถั่วอบแห้ง (dried beans)
 5. เครื่องปรุงรส (condiments/seasoning)
 6. ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช (nuts and seeds)
 7. ผลไม้แห้ง (dried fruits)
 8. กาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว (unroasted coffee beans and cocoa beans)
ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (meat and meat products)
 2. ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก (sausage casing)
 3. ผลิตภัณฑ์นม (dairy products)
 4. รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก (bird nests and bird nest products)
 5. ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง (bee products)
 6. ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ (eggs and egg products)
ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

กรมประมง กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

 1. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (aquatic products) ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์น้ำมีชีวิต (living aquatic animals)
ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีนจะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

กองอาหาร (อย.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 1. อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ (food for special dietary purposes
 2. อาหารเพื่อสุขภาพ (Health foods)
ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

กลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียนกองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

สาระน่ารู้

ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีสำเร็จรูป (stuff pastry products) ประสานงานกับหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบหลักของสินค้า
– กรมปศุสัตว์ (หากมีเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ)
– กรมประมง (หากมี สัตว์น้ำเป็นองค์ประกอบหลักของไส้)

การ ขึ้นทะเบียนสินค้า เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าไปจีน ด้วยการวางแผนและเตรียมการอย่างเหมาะสม คุณจะสามารถผ่านกระบวนการนี้ได้อย่างราบรื่น และเปิดประตูสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสินค้าส่งออกไปจีน โปรดติดต่อเรา เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการ

Share this post