หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

"Each position of the GACC registration number represents different information.

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ GACC (General Administration of Customs of China) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าไปจากประเทศอื่นเข้าสู่ประเทศจีน การทำเช่นนี้ช่วยให้สามารถทำการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่ประเทศจีนกำหนดไว้

หมายเลขการขึ้ทะเบียน GACCแต่ละตำแหน่งบอกอะไรบ้าง?

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC ประกอบไปด้วย อักษร(4หลัก) + ตัวเลข 14 หลัก CTHA  xxxx yymmdd zzzz

อักษร 4 ตัวแรก(บ่งชี้ประเทศผู้ส่งออก)

C               = China
THA         = Thailand

ตัวเลข 14 หลัก

xxxx         = ประเภทสินค้า
yymmdd = เวลาในการสมัคร
zzzz          = ลำดับที่สมัคร

เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องนำเลขทะเบียนดังกล่าวประทับลงในบรรจุภัณฑ์ทั้งภายใน และภายนอกของสินค้าอาหาร

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC คือ

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC คือ หมายเลขจดทะเบียนที่จำเป็นสำหรับผู้นำเข้าสินค้าไปประเทศจีน ใช้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของจีน ช่วยให้สามารถติดตามแหล่งที่มาของสินค้าและเรียกคืนสินค้าได้หากมีปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการนำเข้าจีน โดยหน่วยงาน GACC จะออกหมายเลขนี้หลังตรวจสอบและอนุมัติแล้ว

หมายเลขการขึ้ทะเบียนGACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

**หมายเหตุ**

หากสถานประกอบการ/โรงงานผลิต มีการขึ้นทะเบียนสินค้าในหลายหมวดหมู่ (category แตกต่างกัน) โรงงานนั้นอาจมีหลายหมายเลขขึ้นทะเบียนได้ หรือสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เมื่อแจ้งขึ้นทะเบียนไปพร้อมกันก็อาจมีหมายเลขทะเบียนหมายเลขเดียวกันได้ (อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนสินค้าให้ครบทุกชนิด ถ้าสินค้าเหล่านั้นมี พิกัดต่างกัน หรือกระบวนการผลิต/ส่วนผสมต่างกัน)

เป็นไงกันบ้างคะ/ครับ หลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตำแหน่งของหมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC กันแล้ว ทางบริษัท Intbizth หวังว่าบทความนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านได้ไม่มากก็น้อย

 

Share this post