ทำความรู้จัก China Registration number หมายเลขจดทะเบียนบริษัทจีน หรือที่เรียกว่า “หมายเลขเครดิตโซเชียลรวม” เหมือนกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของทุกบริษัท

ทำความรู้จัก China Registration number หมายเลขจดทะเบียนบริษัทจีน หรือที่เรียกว่า “หมายเลขเครดิตโซเชียลรวม” เหมือนกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของทุกบริษัท

หมายเลขจดทะเบียนบริษัทจีน หรือ “Unified Social Credit Code” (统一社会信用代码) เป็นหมายเลขที่ออกให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน ใช้ระบุตัวตนของบริษัทในกิจกรรมทางธุรกิจและด้านกฎหมาย หมายเลขนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย ประเภทขององค์กร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน

ประเภทของหมายเลขจดทะเบียนบริษัทที่จีน

ประเภทบริษัทคำอธิบาย
ใบอนุญาตบริษัทธุรกิจบริษัทและนิติบุคค
หมายเลขการจดทะเบียนองค์กรสถาบัน มูลนิธิ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จีน

รูปแบบของหมายเลขจดทะเบียนบริษัทที่จีน

หมายเลขการจดทะเบียนในจีนมักจะประกอบด้วยตัวเลข 9-10 หลัก หรือ 18 หลักในบางกรณี แบ่งเป็น

 • ตัวเลข 6 หลักแรก คือ เขตการปกครองที่บริษัทตั้งอยู่
 • ตัวเลข 12 หลักหลัง คือ ลำดับของบริษัทที่จดทะเบียนภายในพื้นที่นั้น 

ความสำคัญของหมายเลขจดทะเบียนบริษัทที่จีน

 1. ใช้เป็นหมายเลขประจำตัวของนิติบุคคลในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
 2. ระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสารภาษี และเอกสารสำคัญทางธุรกิจต่างๆ
 3. ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารและการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของบริษัท
 4. มีความจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน

ตัวอย่างข้อมูล : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จีน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่บริษัทจีนควรเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูล 14 รายการ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อบริษัท บริษัทจีนไม่มีชื่อภาษาอังกฤษตามกฎหมาย
 2. การดำรงอยู่ สถานะของบริษัทที่ดำรงอยู่ และคุณสามารถระบุได้ว่าปัจจุบันบริษัทมีอยู่หรือไม่โดยพิจารณาจากระยะเวลานั้น
 3. หมายเลขทะเบียนบริษัทที่จีน หรือ รหัสเครดิตโซเชียลรวม
 4. ทะเบียนเลขที่
 5. ตัวแทนทางกฎหมาย บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมในนามของบริษัท และผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดของบริษัทภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
 6. หน่วยงานจดทะเบียน
 7. วันที่ก่อตั้งบริษัท
 8. ข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 9. ประเภทบริษัท รูปแบบการจัดองค์กรธุรกิจ
 10. ทุนจดทะเบียน จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นบริจาคให้กับบริษัท
 11. ที่อยู่ สถานที่จดทะเบียนธุรกิจของบริษัท ในทางปฏิบัติ ยกเว้นโรงงาน
 12. วันอนุมัติ
 13. สถาะการจดทะเบียน
 14. ขอบเขต

วิธีตรวจสอบเลขทะเบียนบริษัทของจีน-CTD 101 Series

บริษัทจีนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกแห่งจะมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานจดทะเบียนของบริษัทจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาด หากบริษัทไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้ แสดงว่าไม่ใช่บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เนื่องจากเว็บไซต์เป็นภาษาจีน คุณต้องวางชื่อภาษาจีนตามกฎหมายของบริษัทจีนในช่องค้นหา จากนั้นคลิก “ค้นหา” ดูภาพด้านล่าง:

หากคุณหาบริษัทเจอ คุณก็จะทราบสถานะของบริษัทได้ เช่น การมีอยู่ การเพิกถอน หรือการยกเลิกการลงทะเบียน ดูภาพด้านล่าง:

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจที่จีน

หากคุณไม่พบบริษัทที่นี่ อาจเป็นเพราะบริษัทไม่มีอยู่ หรือชื่อตามกฎหมายปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่คุณพิมพ์ กล่าวโดยย่อ หมายความว่าบริษัทในชื่อนี้ไม่มีอยู่จริง

ช่องทางอื่นๆที่สามารถตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนที่รับผิดชอบด้านทะเบียนธุรกิจ เช่น : National Enterprise Credit Information Publicity System (http://www.gsxt.gov.cn/)
 2. หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าของจีนในระดับมณฑล/เมือง
 3. ติดต่อสอบถามจากหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านนี้โดยตรง เช่น Administration for Industry and Commerce (AIC) หรือ State Administration for Market Regulation (SAMR)
 4. ใช้บริการตรวจสอบจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบบริษัทในจีน เช่น Qiyekubao, QCC เป็นต้น (อาจมีค่าใช้จ่าย)
 5. สำหรับ CTD 101 Series หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากจีน คุณสามารถสอบถามจากผู้ส่งออก/จำหน่ายเพื่อขอข้อมูลเลขทะเบียนบริษัทของผู้ผลิตได้

ดังนั้น การมี China Registration Number ที่ถูกต้องจะเป็นหลักฐานสำคัญในการรับรองสถานะและการดำเนินกิจการของบริษัทในประเทศจีน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในจีนและการตรวจสอบเลขทะเบียน หากคุณพบว่าการดำเนินการนี้ลำบากเกินไป คุณสามารถไว้วางใจให้เราดำเนินการนี้ให้คุณได้

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post