สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า © หมายถึงอะไร ?

เครื่องหมายการค้า C หมายถึงอะไร ใช้ยังไง intBizth

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า © หมายถึงอะไร ?

สัญลักษณ์ © (อักษร “C” อยู่ในวงกลม) ย่อมาจาก “Copyright” ซึ่งใช้เพื่อแสดงว่าผลงานนั้นมีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์นี้กับงานสร้างสรรค์ เช่น หนังสือ บทความ ภาพถ่าย เพลง งานศิลปะ และซอฟต์แวร์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ ©

1. การคุ้มครองทางกฎหมาย: การใช้สัญลักษณ์ © ช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าผลงานนั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานที่มีสัญลักษณ์นี้สามารถถูกดำเนินคดีได้
2. ไม่มีข้อกำหนดในการจดทะเบียน: แม้ว่าการจดทะเบียนลิขสิทธิ์จะสามารถเพิ่มความสะดวกในการดำเนินคดีทางกฎหมายได้ แต่การใช้สัญลักษณ์ © ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการจดทะเบียน ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติตั้งแต่สร้างขึ้น

วิธีการใช้สัญลักษณ์ © อย่างถูกต้อง

ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม: นอกจากการใช้สัญลักษณ์ © ควรระบุปีที่ผลงานถูกสร้างขึ้น และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น © 2024 [ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์]

  • ตำแหน่งของสัญลักษณ์: สัญลักษณ์ © ควรแสดงในตำแหน่งที่ชัดเจนบนผลงาน เช่น หน้าปกหนังสือ บริเวณล่างของเว็บไซต์ หรือมุมของภาพถ่าย
  • อัปเดตปีลิขสิทธิ์: ในกรณีที่ผลงานมีการแก้ไขหรืออัปเดต ควรอัปเดตปีที่ระบุในสัญลักษณ์ © ให้เป็นปีปัจจุบัน

ประโยชน์ของการใช้สัญลักษณ์ ©

1. การประกาศสิทธิ์: การใช้สัญลักษณ์ © ช่วยประกาศให้ผู้อื่นทราบว่าผลงานนั้นมีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครอง
2. การป้องกันการละเมิด: การมีสัญลักษณ์ © ช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้ละเมิดจะทราบว่าผลงานนั้นมีการคุ้มครองทางกฎหมาย
3. การสร้างความเชื่อมั่น: สัญลักษณ์ © ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้งานว่าผลงานนั้นมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้สัญลักษณ์ © แสดงว่าผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์งานนั้นๆ ประสงค์จะแจ้งสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่หรือนำงานนั้นไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หากฝ่าฝืนถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post