เครื่องหมายทางการค้า TM หมายถึงอะไร?

เครื่องหมายการค้า tm หมายถึงอะไร ใช้ยังไง ประโยชน์ intBizth

เครื่องหมายทางการค้า TM หมายถึงอะไร?

เครื่องหมาย TM (Trademark) ใช้เพื่อระบุว่าเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้ว่าเครื่องหมายนั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการก็ตาม การใช้สัญลักษณ์ TM แสดงถึงการตั้งใจที่จะปกป้องเครื่องหมายการค้าจากการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้เครื่องหมาย TM มีลักษณะ ดังนี้

  1. สามารถใช้กำกับกับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าเครื่องหมายนั้นกำลังถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว
  2. เป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ใช้เครื่องหมายมีความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิตามกฎหมายบางประการในการใช้เครื่องหมายดังกล่าว
  3. อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมาย TM ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายนั้นได้รับความคุ้มครองสิทธิ์เต็มที่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว
    หากเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ควรเปลี่ยนมาใช้สัญลักษณ์ ® หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแทน

วิธีการใช้เครื่องหมาย TM อย่างถูกต้อง

  • ตำแหน่งของตัวเครื่องหมาย : เครื่องหมาย TM ควรแสดงไว้ใกล้ๆ หรือบริเวณที่ชัดเจนของเครื่องหมายการค้า เช่น มุมขวาบนหรือขวาล่างของเครื่องหมาย
  • การใช้งานในเอกสารต่างๆ : หากเครื่องหมายการค้าถูกใช้งานในเอกสารการตลาด โฆษณา หรือบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย TM ควรแสดงอย่างชัดเจนในทุกๆ ครั้งที่เครื่องหมายนั้นปรากฏ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องหมาย TM

  1. การประกาศสิทธิ์เบื้องต้น : เครื่องหมาย TM ช่วยให้ผู้อื่นทราบว่าเครื่องหมายนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียน
  2. การป้องกันเบื้องต้น : การใช้เครื่องหมาย TM สามารถช่วยป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าในระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้อื่นจะทราบว่าเครื่องหมายนี้เป็นของคุณ
  3. การสร้างความเชื่อมั่น : การใช้เครื่องหมาย TM สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเครื่องหมายการค้านี้มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับ

การใช้เครื่องหมาย TM เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของคุณ หากคุณต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ ควรพิจารณาดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกระบวนการทางกฎหมายของประเทศหรือเขตแดนที่คุณดำเนินธุรกิจ

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post