ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร?

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร?

สวัสดีค่ะ  วันนี้คุณมิ้น ขอนำเสนอข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ หรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตโฆษณา ฆอ.  ฆพ.  ฆท. ว่าการขออนุญาตโฆษณาแต่ละประเภทคืออะไร? มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง ทำไมต้องขออนุญาตด้วยล่ะ วันนี้จะพาไปไขข้อสงสัยกันให้กระจ่างกันเลย

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.) คืออะไร

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆอ. คืออะไร?

#ฆอ. คืออะไร ฆอ. คือ #ใบอนุญาตโมษณาอาหาร

ฆอ. คืออะไร

ฆอ. คือ ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ฆอ. หรือ ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร เป็นใบอนุญาตที่ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารในประเทศไทย

การขอรับ ฆอ. เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการที่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุญาตจาก อย.

ใบอนุญาต ฆอ. มีความสำคัญเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมมาตรฐานและความถูกต้องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ป้องกันการโฆษณาที่หลอกลวงหรือเกินความจริง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

หากผู้ประกอบการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย อาจมีโทษปรับหรือจำคุกรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตได้ ดังนั้น การขอรับ ฆอ. จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกรอบกติกาที่ อย. กำหนด

#ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

 •  เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 •  เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 •  ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
 •  เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

 1. สื่อโทรทัศน์ (TV)
 2. สื่อวิทยุ (RADIO)
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 4. สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
 5. รายการแนะนำสินค้า (TALK)
ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.) มีอายุ 5 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

– เลขที่ใบอนุญาต ฆอ. XX/25XX

อาหารประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

อาหารประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

อาหารแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่างซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมายที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ.)

 1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายหรือสปอตโฆษณา, ข้อความโฆษณา, รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
 2. เจ้าหน้าที่ อย. พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ
 3. หากผ่านการพิจารณา จะได้รับ ฆอ. ซึ่งเป็นตราประทับหรือเลขที่อนุญาต
 4. ผู้ขอต้องนำ ฆอ. ไประบุไว้ในการโฆษณาอาหารตามที่ได้รับอนุญาต

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้

 • ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
 • ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
 • เอกสารไม่ถูกต้อง
 • เอกสารโดนตีกลับ
 • ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
 • ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
 • ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) คืออะไร

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆพ. คืออะไร?

#ฆพ. คืออะไร ฆพ. คือ #ใบอนุญาตโมษณาเครื่องมือแพทย์

ฆพ. คืออะไร

ฆพ. คือ ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เมื่อพูดถึงการทำการตลาดเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีอย่างขาดไม่ได้ นั่นคือ ฆพ. หรือใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

ฆพ. เป็นเอกสารสำคัญที่บังคับให้ต้องมีเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการโฆษณาเกินจริงหรือบิดเบือนข้อมูลจนก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จึงมีการกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการโฆษณา ฆพ. ที่อนุมัติจากสำนักงาน อย.

การขอ ฆพ. นั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เช่น คู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อให้สำนักงาน อย. สามารถพิจารณาอนุมัติได้ว่ามีความถูกต้อง ปลอดภัย ไม่หลอกลวงผู้บริโภค

การได้รับ ฆพ. นั้น หมายถึงการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ของคุณสามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทและผลิตภัณฑ์

ดังนั้น ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ทุกรายจึงจำเป็นต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับการขอรับ ฆพ. จากสำนักงาน อย. เพื่อให้การทำการตลาดสินค้าและโฆษณาของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 • เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
 • เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 1. สื่อโทรทัศน์ (TV)
 2. สื่อวิทยุ (RADIO)
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 4. สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
 5. รายการแนะนำสินค้า (TALK)
ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆพ.) มีอายุ 3 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

– เลขที่ใบอนุญาต ฆพ. XX/25XX

เครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

เครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

เครื่องมือแพทย์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง
ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้น
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้

 1. ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
 2. ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
 3. เอกสารไม่ถูกต้อง
 4. เอกสารโดนตีกลับ
 5. ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
 6. ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
 7. ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

ใบอนุญาตโมษณายาทางสื่อทั่วไป(ฆท.)

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆท. คืออะไร?

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

ฆท. คืออะไร

ฆท. คือ ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป

ฆท. หรือใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี เมื่อต้องการทำการตลาดและการโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใบอนุญาต ฆท.ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ฆท. เป็นหนึ่งในใบอนุญาตด้านการโฆษณาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริงหรือบิดเบือนข้อมูลจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ฆท. ถือเป็นหนังสือรับรองการอนุญาตโฆษณาผ่านสื่อทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตฆท. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ คำเตือน ข้อควรระวัง ฉลาก เป็นต้น เพื่อให้ฆท.ได้รับการอนุมัติจากอย.

การได้รับฆท. นั้น หมายถึงการโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณผ่านสื่อต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และกฎหมายสำหรับบริษัท

ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการด้านยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การขอรับฆท.ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ เพื่อการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

 • เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
 • เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

 1. สื่อโทรทัศน์ (TV)
 2. สื่อวิทยุ (RADIO)
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 4. สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
 5. รายการแนะนำสินค้า (TALK)
ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณา ฆท. มีอายุ 5 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตยาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตยาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

เลขที่ใบอนุญาต ฆท. XX/25XX

ยาประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

ยาประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

ยาแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่างซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมายที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้

 1. ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
 2. ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
 3. เอกสารไม่ถูกต้อง
 4. เอกสารโดนตีกลับ
 5. ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
 6. ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
 7. ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

Share this post