ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร?

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร?

สวัสดีค่ะ  วันนี้คุณมิ้น ขอนำเสนอข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ หรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตโฆษณา ฆอ.  ฆพ.  ฆท. ว่าการขออนุญาตโฆษณาแต่ละประเภทคืออะไร? มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง ทำไมต้องขออนุญาตด้วยล่ะ วันนี้จะพาไปไขข้อสงสัยกันให้กระจ่างกันเลย

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.) คืออะไร

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆอ. คืออะไร?

#ฆอ. คืออะไร ฆอ. คือ #ใบอนุญาตโมษณาอาหาร

ฆอ. คืออะไร

ฆอ. คือ ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

#ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

– เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
– ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
– เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

– สื่อโทรทัศน์ (TV)
– สื่อวิทยุ (RADIO)
– สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
– สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
– รายการแนะนำสินค้า (TALK)

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ.) มีอายุ 5 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

– เลขที่ใบอนุญาต ฆอ. XX/25XX

อาหารประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

อาหารประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

อาหารแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง
ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้น
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ.)

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้
– ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
– ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
– เอกสารไม่ถูกต้อง
– เอกสารโดนตีกลับ
– ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
– ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
– ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) คืออะไร

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆพ. คืออะไร?

#ฆพ. คืออะไร ฆพ. คือ #ใบอนุญาตโมษณาเครื่องมือแพทย์

ฆพ. คืออะไร

ฆพ. คือ ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

– เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
– ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
– เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

– สื่อโทรทัศน์ (TV)
– สื่อวิทยุ (RADIO)
– สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
– สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
– รายการแนะนำสินค้า (TALK)

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆพ.) มีอายุ 3 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

– เลขที่ใบอนุญาต ฆพ. XX/25XX

เครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

เครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

เครื่องมือแพทย์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง
ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้น
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้
– ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
– ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
– เอกสารไม่ถูกต้อง
– เอกสารโดนตีกลับ
– ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
– ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
– ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

ใบอนุญาตโมษณายาทางสื่อทั่วไป(ฆท.)

ที่มา :
Facebook : IntBizTH
โพสต์ : ฆท. คืออะไร?

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

ฆท. คืออะไร

ฆท. คือ ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

ทำไม? ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

– เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– เพื่อจะนำไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
– ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
– เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณายา

– สื่อโทรทัศน์ (TV)
– สื่อวิทยุ (RADIO)
– สื่อสิ่งพิมพ์ (ARTWORK) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
– สื่ออินเตอร์เน็ต (INTERNET)
– รายการแนะนำสินค้า (TALK)

ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.) มีอายุกี่ปี?

ใบอนุญาตโฆษณา ฆท. มีอายุ 5 ปี
(นับจากวันที่ได้รับอนุญาต)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตยาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ตัวอย่างเลขที่ใบอนุญาตยาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

เลขที่ใบอนุญาต ฆท. XX/25XX

ยาประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

ยาประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

ยาแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง
ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาได้นั้น
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

ในการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา จะมีขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมาก ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกตีกลับเอกสาร ซึ่งจะพบเจอหลากหลายปัญหาในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต

#ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้
– ต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูล
– ยื่นเรื่องแล้ว เอกสารไม่ครบ
– เอกสารไม่ถูกต้อง
– เอกสารโดนตีกลับ
– ต้องต่อคิวยื่นเอกสารใหม่หลายรอบ
– ทำให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตยืดเยื้อยาวนาน
– ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเจอระหว่างทางอีกหลายๆ ข้อ

ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล
“ทุกขั้นตอน เราทำให้”

IntBizTH
เราให้บริการแบบ “One Stop Service”
ดูแลครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว

Share this post