10 ขั้นตอนการเปิดบริษัทที่จีน

10 ขั้นตอนการเปิดบริษัทที่จีน ทำยังไง intBizth

10 ขั้นตอนการเปิดบริษัทที่จีน

จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกในปัจจุบัน ด้วยฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและตลาดบริโภคภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษ ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการเปิดบริษัทที่จีน

การเปิดบริษัทในประเทศจีนมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน โดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. เลือกรูปแบบการจัดตั้งบริษัท เช่น บริษัทจำกัด การร่วมทุน สำนักงานสาขา ฯลฯ และเลือกสถานที่ตั้งบริษัท
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล ธุรกรรมของบริษัท แผนธุรกิจ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
  3. จองชื่อบริษัท โดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อบริษัทกับทะเบียนราชการ
  4. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยยื่นเอกสารประกอบต่อสำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่น
  5. จดทะเบียนบริษัทเพื่อรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมทั้งจดทะเบียนตราประทับบริษัท
  6. เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท
  7. จดทะเบียนผู้เสียภาษี เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
  8. จดทะเบียนการประกันสังคมสำหรับพนักงาน
  9. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับบริษัทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  10. จดทะเบียนเพิ่มเติมตามลักษณะกิจการเฉพาะ เช่น จดแจ้งกรมวิชาชีพ จดทะเบียนเครื่องจักร ฯลฯ

ขั้นตอนเหล่านี้อาจต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ กรมพาณิชย์ กรมสรรพากร กรมแรงงาน เป็นต้น รวมทั้งต้องติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วย

          การเปิดบริษัทในจีน มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ดังนั้นการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้กระบวนการราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย 

สามารถติดต่อ intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post