บทความ

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียน GACC (General Administration of Customs of China) เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่ในบางกรณี ข้อมูลที่ได้ยื่นไว้เมื่อตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง (เพิ่มเติม…)

公司注册更新,现在只需2人就可以注册了!

อัปเดตจดทะเบียนบริษัท แค่ 2 คนก็จดได้แล้ว !

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้กิจการของตนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจดทะเบียนบริษัทมิใช่เพียงแค่ขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

CIFER คืออะไร?

CIFER คืออะไร?

ทำความรู้จักกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารไปยังตลาดจีน การขึ้นทะเบียนผ่านระบบ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) เป็นขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะสามารถนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายในประเทศจีนได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียน CIFER อย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(เพิ่มเติม…)

中国 GACC 注册号有效期是多少年 ?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจากประเทศจีน หมายเลขทะเบียน GACC เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมี ทว่า นอกเหนือจากขั้นตอนในการขอหมายเลขทะเบียนแล้ว ระยะเวลาที่หมายเลขทะเบียน GACC มีผลบังคับใช้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

ในระเบียบ 248 มาตรา 20  แจ้งว่า “หากผู้ประกอบการประสงค์จะต่อ อายุการขึ้นทะเบียน จะต้องดำเนินการภายใน 3 – 6 เดือนล่วงหน้าก่อนทะเบียน หมดอายุ”อาจมีเอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่ 

  1. ใบขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
  2. เอกสารคำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของระเบียบนี้ต่อไป โดยหมายเลขทะเบียน GACC จะมีอายุ 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบ CIFER โดยเลือก Application for extension จากเมนูบาร์และจะปรากฏตารางรายการสินค้า ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมระบุวันที่หมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกดปุ่ม “Extend” ในการยื่นคำขอต่ออายุ หลังจากกดต่ออายุแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล โดยต้องมีการดาวน์โหลดเอกสาร “Declaration for the extension of registration of manufacturer” นำมากรอกข้อมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีการบังคับให้แนบ ประกอบคำขอต่ออายุ

(เพิ่มเติม…)

"Each position of the GACC registration number represents different information.

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ GACC (General Administration of Customs of China) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าไปจากประเทศอื่นเข้าสู่ประเทศจีน การทำเช่นนี้ช่วยให้สามารถทำการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่ประเทศจีนกำหนดไว้ (เพิ่มเติม…)

GACC 是什么?

GACC คืออะไร?

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน
เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก

(เพิ่มเติม…)

รวมคำศัพท์โลจิสติกส์ 1000 คำ

รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง โดยให้บริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เช่น การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ซึ่งเป็นการทำให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด (เพิ่มเติม…)

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า NMPA กับ GACC ต่างกันอย่างไร และต้องขอใบอนุญาตทั้งคู่หรือไม่ เราจะมาหาคำตอบกัน! (เพิ่มเติม…)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร

(เพิ่มเติม…)

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

(เพิ่มเติม…)

ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ถ้าต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เราจะต้องมีใบเบิกทางอย่าง work permit หรือใบอนุญาตทำงาน ซึ่งใบนี้นั้นจะออกให้กับต่างด้าวหรือคนต่างประเทศที่ประสงค์เข้ามาทำงาน เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้างในสถานประกอบการในไทย นอกจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือ Non-Immigrant Visa ”B” ควบคู่ไปกับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อการทำงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย เรามาดูกันสิว่าต้องมีคุณบัติใดบ้างและเอกสารใดบ้างที่เราควรเตรียมให้พร้อมเพื่อง่ายและสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นขอใบอนุญาติ

(เพิ่มเติม…)

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับจุดประสงค์

จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที สิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพาสปอร์ตใช่ไหมคะ แต่! บางประเทศมีแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะ จะต้องมีวีซ่าเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการยื่นคำร้องขอรับวีซ่า  อีกทั้งกำหนดระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนค่า 

(เพิ่มเติม…)

โปรแกรมฝึกงาน intbizth

ฝึกงานกับ intbizTH น้องๆ จะได้ฝึกอะไรบ้าง

เนื่องจากบริษัทเราส่งเสริมการฝึกงานของน้องๆ นศ. ไม่ว่าจะอยู่ปีไหน เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์จริงคือใบผ่านทางสู่ชีวิตการทำงานที่ดี

สำหรับใครที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ : เว็บไซต์ เด็กฝึกงาน.com หรือผ่านไลน์ของบริษัทได้เลยค่า

(เพิ่มเติม…)

ทําเว็บขายของ ด้วย Wordpress

ทำเว็บขายของ เว็บไซต์ E-Commerce ด้วย WordPress

ในยุคที่หน้าร้านมีคนเข้าน้อยกว่าหน้าเว็บ การมีเว็บไซต์ขายของ (e-commerce) เป็นของตัวเอง ทำให้ได้เปรียบมากกว่าร้านอื่นๆอย่างมาก ซึ่งจะลงทุนทำเว็บราคาแพง สูงลิบไปทำไม ในเมื่อ WordPress (ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป) มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และทุกอย่างที่เว็บชั้นนำมี

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์ WordPress เข้าไปดูได้ที่ : เว็บไซต์ WrodPress

(เพิ่มเติม…)

สายงานโปรแกรมเมอร์

Programmer : สายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีตำแหน่งอะไรบ้าง

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ทำอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย (เพิ่มเติม…)

UI UX หลักการออกแบบแอพพลิเคชั่น

UI Design : หลักการออกแบบแอพพลิเคชั่น ที่ต้องรู้ !!

การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ มีเรื่องมากมายที่ทำให้ดีไซน์เนอร์ปวดหัว เพราะมันไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่คือการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด และสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คือ “ลายแทง สำหรับนักออกแบบ” ก่อนลงมือพัฒนาจริง (เพิ่มเติม…)

Responsive Web Design การออกแบบเว็บไซต์แนวใหม่ที่กำลังมาแรง

การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตอนกลางคืนอาจจะกลายเป็นกิจกรรมส่งท้ายวันของใครหลายๆ คนไปแล้วหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่าการเล่นโทรศัพท์ในตอนกลางคืนนั้นเป็นอันตรายกับสมองเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับ (เพิ่มเติม…)

intbizth

Responsive Web Design การออกแบบเว็บไซต์แนวใหม่ที่กำลังมาแรง

       Responsive Web Design  คือการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดจอหลากหลาย ไปจนถึง Tablet ซึ่งมีมาตรฐานของขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน และโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ต่างๆ พูดได้ว่าออกแบบครั้งเดียวสามารถใช้ได้กับทุกหน้าจอกันไปเลย

(เพิ่มเติม…)