ระบบจัดการคลินิก

ระบบจัดการ  คลินิก

ระบบจัดการคลินิก (Basic)

เป็นระบบที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารคลินิกได้อย่างสะดวก

ราคาปรกติ 59,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 45,000 บาท

สำหรับพนักงานจัดการคิว

 • สามารถจัดการคิวเพื่อที่จะทำการตรวจและกรอกอาการเบื้องต้น
 • ออกใบรับรองแพทย์
 • จัดการทำนัด

สำหรับคุณหมอ

 • ดูประวัติการตรวจ
 • ตรวจอาการโดยแบบฟอร์ม และระบุบอาการ
 • จ่ายยา (พร้อมแจ้งเตือนการแพ้ยา)
 • ทำนัด

สำหรับพนักงานจ่ายยา

 • จ่ายยา
 • เปลี่ยนฉลากยา
 • ใบเสร็จ
 • สร้างคลังยาพร้อมระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ

บัญชี

 • สรุปยอดรายรับรายจ่าย รายวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
 • ใบเสร็จ

ระบบจัดการคลินิก (Pro)

เป็นระบบที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารคลินิกได้อย่างสะดวก พร้อมระบบ Lab

ราคาปรกติ 89,900 บาท

ราคาโปรโมชั่น 75,000 บาท

สำหรับพนักงานจัดการคิว

 • สามารถจัดการคิวเพื่อที่จะทำการตรวจและกรอกอาการเบื้องต้น
 • ออกใบรับรองแพทย์
 • จัดการทำนัด

สำหรับคุณหมอ

 • ดูประวัติการตรวจ
 • ตรวจอาการโดยแบบฟอร์ม และระบุบอาการ
 • จ่ายยา (พร้อมแจ้งเตือนการแพ้ยา)
 • ทำนัด

สำหรับพนักงานจ่ายยา

 • จ่ายยา
 • เปลี่ยนฉลากยา
 • ใบเสร็จ
 • สร้างคลังยาพร้อมระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ

บัญชี

 • สรุปยอดรายรับรายจ่าย รายวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
 • ใบเสร็จ

แลป

 • สร้าง template lab
 • ออกเอกสารแลป

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น

เครือเบทาโกร

คิง เพาเวอร์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

เมืองไทยประกันชีวิต

Balltoro

เด็กฝึกงาน - Internships Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ROI Consulting Group

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุน

น้ำตาลลิน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

บริษัท เซนทรัล พัฒนา จำกัด

PPS INFORMATION CONSULTANT CO., LTD

Boots

ธนาคารทิสโก้