น้ำตาลลิน Lin Sugar | กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง TRR GROUP

น้ำตาลลิน Lin Sugar | กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง TRR GROUP


Project Description

  • 0
  • 28 11 月, 2022

เจ้าของแบรนด์ “น้ำตาลลิน” ผู้ผลิต และส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศไทย มีประสบการณ์ และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลในเครือ ทั้งสิ้น 5 โรงงานทั่วประเทศ

Live Preview