ระบบจัดการคลินิก

ระบบจัดการคลินิก

ระบบจัดการคลินิก (Basic)


เป็นระบบที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารคลินิกได้อย่างสะดวก

สำหรับพนักงานจัดการคิว

 • สามารถจัดการคิวเพื่อที่จะทำการตรวจและกรอกอาการเบื้องต้น
 • ออกใบรับรองแพทย์
 • จัดการทำนัด

สำหรับพนักงานจ่ายยา

 • จ่ายยา
 • เปลี่ยนฉลากยา
 • ใบเสร็จ
 • สร้างคลังยาพร้อมระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ

สำหรับคุณหมอ

 • ดูประวัติการตรวจ
 • ตรวจอาการโดยแบบฟอร์ม และระบุบอาการ
 • จ่ายยา (พร้อมแจ้งเตือนการแพ้ยา)
 • ทำนัด

บัญชี

 • สรุปยอดรายรับรายจ่าย รายวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
 • ใบเสร็จ

ระบบจัดการคลินิก (Pro)


เป็นระบบที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารคลินิกได้อย่างสะดวก พร้อมระบบ Lab

สำหรับพนักงานจัดการคิว

 • สามารถจัดการคิวเพื่อที่จะทำการตรวจและกรอกอาการเบื้องต้น
 • ออกใบรับรองแพทย์
 • จัดการทำนัด

สำหรับพนักงานจ่ายยา

 • จ่ายยา
 • เปลี่ยนฉลากยา
 • ใบเสร็จ
 • สร้างคลังยาพร้อมระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ

สำหรับคุณหมอ

 • ดูประวัติการตรวจ
 • ตรวจอาการโดยแบบฟอร์ม และระบุบอาการ
 • จ่ายยา (พร้อมแจ้งเตือนการแพ้ยา)
 • ทำนัด

บัญชี

 • สรุปยอดรายรับรายจ่าย รายวัน และช่วงเวลาที่กำหนด
 • ใบเสร็จ

แลป

 • สร้าง template lab
 • ออกเอกสารแลป


ตัวอย่างระบบจัดการคลีนิก