สมบัติทัวร์

สมบัติทัวร์


Project Description

สมบัติทัวร์ iPhone Application

Application สําหรับให้ตรวจสอบตารางการเดินรถของสมบัติทัวร์
Application บน iPhone ค้นหาเส้นทางการเดินรถ และตารางการเดินรถในแต่ละวัน แสดงข้อมูล จุดจําหน่ายตั๋วในจังหวัด และแสดงข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการซื้อ – เปลี่ยนตั๋วโดยสาร