Tag - ออกแบบแอพพลิเคชั่น

สายงานโปรแกรมเมอร์

Programmer : สายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีตำแหน่งอะไรบ้าง

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ทำอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย (more…)

UI UX หลักการออกแบบแอพพลิเคชั่น

UI Design : หลักการออกแบบแอพพลิเคชั่น ที่ต้องรู้ !!

การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ มีเรื่องมากมายที่ทำให้ดีไซน์เนอร์ปวดหัว เพราะมันไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่คือการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด และสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คือ “ลายแทง สำหรับนักออกแบบ” ก่อนลงมือพัฒนาจริง (more…)