Tag - เครื่องหมายการค้า r

เครื่องหมายการค้า R หมายถึงอะไร ใช้ยังไง ประโยชน์ intBizth

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ® หมายถึงอะไร ?

สัญลักษณ์ ® (อักษร “R” อยู่ในวงกลม) ย่อมาจาก “Registered Trademark” ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นๆ หรือในระดับสากล ในบางกรณี สัญลักษณ์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (เพิ่มเติม…)