Tag - แอพที่คนจีนนิยมใช้

5 Platform Online ที่นิยมในจีน

5 Platform Online ที่เป็นที่นิยมในจีน

ในปัจจุบัน แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนจีนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร การซื้อสินค้า การทำธุรกรรมทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งเราควรทราบไว้บ้างว่า แพลตฟอร์มไหนบ้างที่มาแรง หรือกลุ่มไหนที่นิยมใช้งานกัน เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกการตัดสินใจหากต้องการทำธุรกิจที่จีน (เพิ่มเติม…)