คุณกิตติศักดิ์

คุณกิตติศักดิ์

ผมพึงพอใจมากกับการให้บริการของ Intbizth สำหรับการจด อย. อาหารในประเทศจีน เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสูง ดูแลทุกขั้นตอนให้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ประสานงานทั้งฝั่งจีนและฝั่งไทยได้อย่างมืออาชีพ ทำให้เราได้รับใบอนุญาตตามแผนที่วางไว้

Share this post