คุณนพรัตน์

คุณนพรัตน์

บริษัทเราต้องการความช่วยเหลือในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ทีมงานจาก Intbizth ให้คำแนะนำที่มีดีมาก ทำให้สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

Share this post