คุณนาวิน

คุณนาวิน

เป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราส่งออกสินค้าไปยังเมืองจีน จึงต้องการจด อย. NMPA ของเมืองจีน และทางบริษัท Intbizth ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยม อธิบายขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารอย่างละเอียด ทำให้เราสามารถเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และได้รับการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้

Share this post