คุณพิกุล

คุณพิกุล

ประทับใจกับทีมงานของ Intbizth ที่ให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาต ฑท. ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี จัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทำให้ได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว คุ้มค่าการใช้บริการมากๆค่ะ

Share this post