คุณพิสิษฐ์

คุณพิสิษฐ์

ทีมงานบริการประทับใจมาก เป็นกันเอง อธิบายขั้นตอนได้อย่างชัดเจน และคอยติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทำให้กระบวนการยื่นขอ Work Permit ผ่านไปอย่างราบรื่น

Share this post