คุณเพ็ญพรรณ

คุณเพ็ญพรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ เรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. ดิฉันจึงเลือกใช้บริการของ Intbizth ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง เพราะทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำที่ดี จัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน และดูแลติดตามผลให้จนกระทั่งประสบความสำเร็จ

Share this post