บทความ

เครื่องหมายการค้า tm หมายถึงอะไร ใช้ยังไง ประโยชน์ intBizth

เครื่องหมายทางการค้า TM หมายถึงอะไร?

เครื่องหมาย TM (Trademark) ใช้เพื่อระบุว่าเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้ว่าเครื่องหมายนั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการก็ตาม การใช้สัญลักษณ์ TM แสดงถึงการตั้งใจที่จะปกป้องเครื่องหมายการค้าจากการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

(เพิ่มเติม…)

รายชื่อธนาคารในประเทศจีนกว่า 100 แห่ง

รวมรายชื่อธนาคารชั้นนำในประเทศจีน(มากกว่า 100 แห่ง)

สวัสดีค่ะ  วันนี้เราขอนำเสนอข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าหลายท่านอาจยังไม่ทราบ หรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการธนาคารในประเทศจีน การเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธนาคารต่างๆก่อนที่จะลงทุนจึงเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก เป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับบริษัทต่างชาติ มีธุรกิจมากมายที่กำลังเป็นที่นิยม (เพิ่มเติม…)

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

การส่งออกสินค้าไปจีนนั้น มีขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการ นั่นคือการ “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การ “ขึ้นทะเบียนสินค้า” นี้จำเป็นสำหรับทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าที่มีข้อจำกัดเฉพาะ (เพิ่มเติม…)

Sea Freight คืออะไร?

Sea Freight คืออะไร?

Sea Freight คือ การขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งทางทะเลโดยใช้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ และมักเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก ๆ หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่งมากนัก และมีต้นทุนค่าระวางในการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งแบบอื่น ๆ อีกด้วย
(เพิ่มเติม…)

九个值得了解的物流词汇

9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการไหลเวียนของสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(เพิ่มเติม…)

What is the registration for producers of imported food under Decree 248?

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ตามระเบียบ 248 (Decree 248) คืออะไร?

สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) ได้มีการออกประกาศระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ระเบียบ 248 โดยกำหนดให้ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และสถานที่เก็บสินค้าที่ผลิตอาหาร ส่งออกมายังจีน (ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์ประเภท Food related products อาทิ ภาชนะบรรจุอาหาร สารซักฟอก/สารฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต) จะต้องมีการขึ้นทะเบียน ผู้ผลิตก่อน จึงจะสามารถส่งออกไปจีนได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา โดยระเบียบดังกล่าวนำมาแทนที่กฎระเบียบ Decree 145 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหาร ในต่างประเทศของสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน ที่เดิมระบุเฉพาะสินค้าเสี่ยงสูง บางรายการ (เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม สินค้าประมง และรังนก) ต้องขึ้นทะเบียนดังกล่าว (เพิ่มเติม…)

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียน GACC (General Administration of Customs of China) เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่ในบางกรณี ข้อมูลที่ได้ยื่นไว้เมื่อตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง (เพิ่มเติม…)

公司注册更新,现在只需2人就可以注册了!

อัปเดตจดทะเบียนบริษัท แค่ 2 คนก็จดได้แล้ว !

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้กิจการของตนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจดทะเบียนบริษัทมิใช่เพียงแค่ขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

CIFER คืออะไร?

CIFER คืออะไร?

ทำความรู้จักกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารไปยังตลาดจีน การขึ้นทะเบียนผ่านระบบ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) เป็นขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะสามารถนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายในประเทศจีนได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียน CIFER อย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(เพิ่มเติม…)

中国 GACC 注册号有效期是多少年 ?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจากประเทศจีน หมายเลขทะเบียน GACC เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมี ทว่า นอกเหนือจากขั้นตอนในการขอหมายเลขทะเบียนแล้ว ระยะเวลาที่หมายเลขทะเบียน GACC มีผลบังคับใช้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

ในระเบียบ 248 มาตรา 20  แจ้งว่า “หากผู้ประกอบการประสงค์จะต่อ อายุการขึ้นทะเบียน จะต้องดำเนินการภายใน 3 – 6 เดือนล่วงหน้าก่อนทะเบียน หมดอายุ”อาจมีเอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่ 

  1. ใบขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
  2. เอกสารคำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของระเบียบนี้ต่อไป โดยหมายเลขทะเบียน GACC จะมีอายุ 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบ CIFER โดยเลือก Application for extension จากเมนูบาร์และจะปรากฏตารางรายการสินค้า ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมระบุวันที่หมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกดปุ่ม “Extend” ในการยื่นคำขอต่ออายุ หลังจากกดต่ออายุแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล โดยต้องมีการดาวน์โหลดเอกสาร “Declaration for the extension of registration of manufacturer” นำมากรอกข้อมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีการบังคับให้แนบ ประกอบคำขอต่ออายุ

(เพิ่มเติม…)

"Each position of the GACC registration number represents different information.

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ GACC (General Administration of Customs of China) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าไปจากประเทศอื่นเข้าสู่ประเทศจีน การทำเช่นนี้ช่วยให้สามารถทำการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่ประเทศจีนกำหนดไว้ (เพิ่มเติม…)

GACC 是什么?

GACC คืออะไร?

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน
เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก

(เพิ่มเติม…)

รวมคำศัพท์โลจิสติกส์ 1000 คำ

รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง โดยให้บริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เช่น การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ซึ่งเป็นการทำให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด (เพิ่มเติม…)

บริการรับจด อย. อาหาร

รับจด อย. อาหาร ขอ อย. สินค้านำเข้า

(เพิ่มเติม…)

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า NMPA กับ GACC ต่างกันอย่างไร และต้องขอใบอนุญาตทั้งคู่หรือไม่ เราจะมาหาคำตอบกัน! (เพิ่มเติม…)

จด อย. ราคาถูก มีจริงไหม?

รับจด อย. ราคาถูก มีจริงไหม?

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า การจด อย. ราคาถูกมีจริงไหม เพราะว่าว่าเมื่อไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มีราคาถูกจนถึงค่อนข้างแพง เราจะมาหาคำตอบกัน!

(เพิ่มเติม…)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร

(เพิ่มเติม…)

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

(เพิ่มเติม…)

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร?

สวัสดีค่ะ  วันนี้คุณมิ้น ขอนำเสนอข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ หรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตโฆษณา ฆอ.  ฆพ.  ฆท. ว่าการขออนุญาตโฆษณาแต่ละประเภทคืออะไร? มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง ทำไมต้องขออนุญาตด้วยล่ะ วันนี้จะพาไปไขข้อสงสัยกันให้กระจ่างกันเลย

(เพิ่มเติม…)

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

4 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ “ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.” 📢

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. เคยสงสัยกันไหมคะว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มีซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เราควรที่จะเช็คและตรวจสอบเครื่องหมายให้ดีก่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่จะตามมา 

(เพิ่มเติม…)

ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ถ้าต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เราจะต้องมีใบเบิกทางอย่าง work permit หรือใบอนุญาตทำงาน ซึ่งใบนี้นั้นจะออกให้กับต่างด้าวหรือคนต่างประเทศที่ประสงค์เข้ามาทำงาน เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้างในสถานประกอบการในไทย นอกจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือ Non-Immigrant Visa ”B” ควบคู่ไปกับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อการทำงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย เรามาดูกันสิว่าต้องมีคุณบัติใดบ้างและเอกสารใดบ้างที่เราควรเตรียมให้พร้อมเพื่อง่ายและสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นขอใบอนุญาติ

(เพิ่มเติม…)