Blog

ส่งออกสินค้าไปจีน จะต้อง “ขึ้นทะเบียนสินค้า” กับหน่วยงานไหน? และสินค้าแต่ละประเภท ต้องยื่นเรื่องให้ถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะ

When exporting goods to China, you need to “register the goods” with which agency? And for each type of product, you have to submit the necessary documents to the responsible agency as well.

When exporting goods to China, there is an important step that operators must undertake, which is to “register the goods” with the relevant agencies. This is to ensure that exports are carried out properly according to laws and regulations. This “registration of goods” is necessary for both general goods and goods with specific restrictions. (more…)

Sea Freight คืออะไร?

What is Sea Freight?

Sea Freight is maritime shipping or ocean freight transportation using large cargo ships, and it is usually for international shipments. It is suitable for transporting large volumes of goods or oversized cargo. Sea Freight is also one of the main options for importers and exporters who are not very time-sensitive and want lower shipping costs compared to other modes of transportation. (more…)

九个值得了解的物流词汇
九个值得了解的物流词汇

9 Must-Know Terms Related to Logistics

Logistics is a critically important term in business operations. It encompasses the processes of planning, implementation, and controlling the flow of goods, services, and related information to effectively and efficiently achieve desired objectives. (more…)

What is the registration for producers of imported food under Decree 248?

What is the registration for producers of imported food under Decree 248?

The General Administration of Customs of China (GACC) has issued regulations on the registration of overseas producers of imported food, or Decree 248. It requires that producers, processors, and storage facilities that produce food exported to China (excluding food additive products and food-related products such as food containers, detergents/disinfectants used for food, as well as equipment or tools used in production) must register as a producer before being able to export to China. This has been in effect since January 1, 2022. These regulations replace the previous Decree 145 on the registration of overseas food producers from the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China, which previously specified that only certain high-risk products (meat, dairy products, aquatic products and edible bird’s nests) needed such registration. (more…)

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

During the GACC registration process, if there are any changes to the information, what additional documents need to be submitted?

The GACC (General Administration of Customs of China) registration is an important step for businesses that want to export goods to China. However, in some cases, the information initially submitted may change, which requires submitting additional documents to keep the information up-to-date and accurate.

(more…)

公司注册更新,现在只需2人就可以注册了!

Update on company registration, only 2 people are needed to register now!

Company registration is an important step that every entrepreneur must undertake in order to make their business a legal entity in accordance with the law. Company registration is not just a legal procedure, but it also affects the credibility and image of the company as well. (more…)

中国 GACC 注册号有效期是多少年 ?

How old is a GACC registration number?

For entrepreneurs planning to import food and food-related products from China, the GACC registration number is one of the essential documents required. However, beyond the process of obtaining the registration number, the validity period of the GACC registration number is another issue that importers must clearly understand.

According to Regulation 248, Article 20, it states that “If the operator wishes to extend the registration, they must do so within 3 – 6 months before the registration expires.” The following documents may be required:

  1. Application for registration extension
  2. A document certifying that the company will continue to comply with the requirements of this regulation. The GACC registration number is valid for 5 years.

Operators can proceed through the CIFER system by selecting “Application for extension” from the menu bar, which will display a list of registered products along with their expiration dates. Operators can click the “Extend” button to submit an extension request. After clicking “Extend,” a window will appear to enter information. Operators must download the “Declaration for the extension of registration of manufacturer” document, fill it out, and attach it as a mandatory document accompanying the extension request. (more…)

CIFER คืออะไร?

What is CIFER?

The China Import Food Enterprises Registration (CIFER) system is a registration system for food importers in China. It’s a crucial step for businesses that want to export food products to the Chinese market. Registering through CIFER is necessary before importing and selling goods in China. Therefore, a detailed understanding of the CIFER registration system is of utmost importance.

(more…)

"Each position of the GACC registration number represents different information.

What does each position of the GACC registration number indicate?

Registering with the General Administration of Customs of China (GACC) is extremely important for importing goods from other countries into China. Doing so allows you to legally import products in compliance with the laws and regulations set by China. It helps ensure that the importation process follows the proper rules and requirements mandated by the Chinese authorities.

"Each position of the GACC registration number represents different information.

“Each position of the GACC registration number represents different information.

The GACC (General Administration of Customs of China) registration number consists of 4 letters + 14 digits

The first 4 letters (indicating the exporting country)

C                         = China
THA                   = Thailand

14 digits

xxxx                  = Product Category

yymmdd          = Registration Time

zzzz                   = Registration Sequence Number

After receiving the registration, the registration number must be imprinted on both the inner and outer packaging of food products.

(more…)

GACC 是什么?

What is GACC ?

GACC stands for the General Administration of Customs of China. It is a ministry-level agency that plays a crucial role in overseeing the import and export of goods in China. Its responsibilities include formulating policies, regulations, and rules, as well as supervising customs operations. This includes collecting taxes and fees related to imported and exported goods.

(more…)

สงใสไหมนะ เครื่องหมายอย. คืออะไร

What is FDA?

หลายๆคนคงเคยเห็นเครื่องหมาย อย. ผ่านตากันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องดื่ม ซองขนม ผลิตภัณฑ์ที่กินและใช้ สงสัยกันล่ะสิว่าเครื่องหมาย อย. นั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับสินค้าของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องหมายนี้ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่า อย. นั้นคืออะไร ไปดูกัน!

(more…)

4 types of products “Does not have to have a FDA mark.”

4 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ “ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.” 📢

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. เคยสงสัยกันไหมคะว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มีซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เราควรที่จะเช็คและตรวจสอบเครื่องหมายให้ดีก่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่จะตามมา 

(more…)

ตำแหน่งเลข อย./เลขที่จดแจ้ง คืออะไร และ บอกอะไรกับเรา ?

meaning of number position FDA/registration number and tell us what?

หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่า มีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ต้องมีและไม่มีเครื่องหมายอย. หลายคนเคยสงสัยกันว่า ตัวเลขเยอะๆ ในเครื่องหมายอย. นั้นคือเลขอะไร ซึ่งตัวเลขเยอะๆ ที่ปรากฎอยู่นั้นเรียกว่า “เลขสารบนอาหาร” จะเป็นตัวเลข 13 หลักที่แสดงอยู่บนเครื่องหมายอย. ซึ่งเลขเหล่านี้จะเป็นเลขที่ระบุข้อมูลสำคัญ ดังนี้

(more…)

ใบอนุญาตโฆษณา ฆอ. ฆพ. ฆท. คืออะไร

What is an advertisement license?

Hello, today is Khun Mint. present good information useful that many entrepreneurs or brand owners may not know yet or people who are looking for information about Asking for an advertisement license, Khor. Khor. Khor. What is each type of advertisement permission request? What are the advantages and disadvantages? Why should I ask for permission? Today I will take you to solve the doubts together to make it clear.

(more…)