สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ® หมายถึงอะไร ?

เครื่องหมายการค้า R หมายถึงอะไร ใช้ยังไง ประโยชน์ intBizth

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ® หมายถึงอะไร ?

สัญลักษณ์ ® (อักษร “R” อยู่ในวงกลม) ย่อมาจาก “Registered Trademark” ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นๆ หรือในระดับสากล ในบางกรณี สัญลักษณ์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การใช้สัญลักษณ์นี้มีข้อกำหนดดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ เช่น สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐฯ หรือสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งชาติจีน เป็นต้น
2. การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
3. สามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้หลังจากได้รับใบสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเท่านั้น
4. การใช้สัญลักษณ์ ® เป็นการแสดงให้ผู้อื่นทราบว่าเครื่องหมายนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า และเตือนผู้อื่นไม่ให้ละเมิดสิทธิ์

การใช้สัญลักษณ์ ® อย่างเหมาะสม

แสดงที่ตัวเครื่องหมาย : สัญลักษณ์ ® ควรแสดงไว้ใกล้ๆ หรือบริเวณที่ชัดเจนของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน เช่น มุมขวาบนหรือขวาล่างของเครื่องหมาย
การใช้งานในเอกสารต่างๆ : หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนถูกใช้งานในเอกสารการตลาด โฆษณา หรือบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ ® ควรแสดงอย่างชัดเจนในทุกๆ ครั้งที่เครื่องหมายนั้นปรากฏ

สำหรับในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่จะใช้สัญลักษณ์ ® ประกอบได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้บริโภคนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปคือ สัญลักษณ์ ® ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น และการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น เมื่อธุรกิจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องแล้ว การใช้สัญลักษณ์ ® กำกับกับเครื่องหมายนั้นจะเป็นการแสดงสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน และช่วยปกป้องสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายจากการละเมิดหรือลอกเลียนแบบ

สามารถติดต่อเรา intBizTH

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกปัญหาเหล่านี้ ให้เราช่วยดูแล “ทุกขั้นตอน เราทำให้”
ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!!!

นำเข้า-ส่งออก(ไทย-จีน) พร้อมใบอนุญาติครบวงจร intbizth

Share this post