NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า NMPA กับ GACC ต่างกันอย่างไร และต้องขอใบอนุญาตทั้งคู่หรือไม่ เราจะมาหาคำตอบกัน!

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร และต้องขอใบอนุญาตทั้งคู่หรือไม่ หากต้องการส่งออกอาหารไปเมืองจีน

NMPA (National Medical Products Administration) หรือชื่อเดิมคือ CFDA (China Food and Drug Administration) และ GACC (General Administration of Customs of China) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านต่างๆ ของประเทศจีน มีความแตกต่างกันดังนี้

NMPA หรือ สำนักงานผลิตภัณฑ์การแพทย์แห่งชาติจีน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์ โดยกำหนดมาตรฐานและออกใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนจะสามารถวางจำหน่ายในประเทศจีนได้

GACC หรือ สำนักงานศุลกากรจีน เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยกำหนดกฎระเบียบ เก็บภาษีศุลกากร และตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกจากประเทศจีน

ดังนั้น หากต้องการส่งออกอาหารไปจีน จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากทั้ง 2 หน่วยงานนี้ คือ

 1. ขอใบรับรอง จาก NMPA เพื่อรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารก่อนจะสามารถวางจำหน่ายในจีนได้
 2. ขออนุญาตส่งออกกับ GACC เพื่อชำระภาษีและผ่านกระบวนการตรวจสอบศุลกากรกำหนดก่อนส่งสินค้าออกนอกประเทศจีน

การดำเนินการตามขั้นตอนของทั้ง 2 หน่วยงานจะทำให้มั่นใจว่าสินค้าอาหารของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถจำหน่ายในจีนได้อย่างถูกต้อง และกระบวนการส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่นตามกฎหมาย

การขอ NMPA ยุ่งยากหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การขอใบอนุญาตจาก NMPA (National Medical Products Administration) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนั้นถือเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากจีนมีข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
  – ต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่จะนำเข้าอาหารไปจีนก่อน
  – จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ทั้งส่วนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต, ฉลากบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
  – ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
 2. ยื่นขอใบอนุญาต
  – จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์, ใบรับรองการตรวจประเมินสถานประกอบการ
  – ยื่นเอกสารให้ NMPA พิจารณา
 3. ตรวจประเมินโรงงาน
  – เจ้าหน้าที่ NMPA จะเข้าตรวจประเมินสถานที่ผลิต ระบบการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
 4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  – NMPA จะสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 5. ออกใบอนุญาต
  – เมื่อผ่านการประเมินครบทุกขั้นตอน NMPA จะออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้

เอกสารที่ต้องเตรียมมีหลายรายการ เช่น เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ, เอกสารกรรมวิธีการผลิต, ฉลากผลิตภัณฑ์, รายงานการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์, แผนผังโรงงาน เป็นต้น

จากความเข้มงวดของข้อกำหนดในการส่งออกอาหารเข้าสู่ตลาดจีน บริการด้านการยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงาน NMPA และ GACC ของ Intbizth จะเป็นผู้ให้บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

Intbizth มีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและข้อกำหนดของทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างดี เรามีบริการครบวงจรตั้งแต่:

✅ การจัดเตรียมและยื่นเอกสารขอใบอนุญาตกับ NMPA อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด
✅ จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และรับการตรวจประเมินโรงงานผลิต
✅ ดำเนินการยื่นขออนุญาตนำเข้ากับ GACC และจัดการเรื่องภาษี ศุลกากร
✅ ติดตามสถานะการพิจารณาจนกระทั่งได้รับอนุญาต

เราเข้าใจดีว่ากระบวนการเหล่านี้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน การมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Intbizth ดูแล จะประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธได้เป็นอย่างดี

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของคุณจะผ่านการรับรองจากหน่วยงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของจีน และสามารถส่งออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่อย่างจีนได้อย่างปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพจาก Intbizth ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการจดทะเบียน NMPA และ GACC สำหรับการส่งออกอาหารของคุณสู่ประเทศจีนอย่างมั่นใจและไร้กังวล

 

Share this post