DeeDial

DeeDial


Project Description

DeeDial

กระตุ้นการขายผ่านเครื่องมือการตลาดแบบออนไลน์ ต้นทุนต่ำ เจาะตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย

Deedial เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เราได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ และจัดทำ campaign สำหรับ Deedial ในการโปรโมทสินค้าบัตรโทรต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งการทำ SEO, Google Adwords, Facebook Ad และ Enewsletter