Tag - 接受中国银行账户开立

รายชื่อธนาคารในประเทศจีนกว่า 100 แห่ง

中国领先银行名单汇总

         您好!今天,我们想向您介绍一些有用的好信息,这些信息对许多企业家或品牌商主可能还不太了解或者对那些正在寻找有关中国银行业信息的人来说也是如此。在投资前了解各种银行的基本信息是一个不应被忽视的问题。作为世界第一大强国,中国是一个非常适合投资经商的国家。目前,中国市场是外国公司最感兴趣的市场之一,有许多著名一时的企业。

中国领先银行总共有12个地点 ,如下:

ICBC

1.工商银行 (ICBC)

这家银行是中国乃至世界上最大的银行,拥有高端客户群。目前,该行提供存款-取款、住房贷款、汽车租赁贷款、信用卡-借记卡、外汇兑换、汇款服务、保险、财务咨询、自动柜员机以及其他多项金融服务。

China Construction Bank

2.建设银行 (China Construction Bank)

这家银行是中国最大的商业建筑信贷银行。中国建设银行的主要业务包括信贷基金、住房储蓄存款、外汇兑换、信用卡以及个人住房抵押贷款。

Agricultural Bank of China

3.农业银行 (Agricultural Bank of China)

这家银行专注于农村金融服务,促进和监管农村合作信贷社的设立。它监督和审核向农民、生产者合作社和国有农场发放的短期和长期贷款,并监管分配和使用中央农业预算资金。

Bank of China

4.中国银行 (Bank of China)

这家银行是在中国拥有最多海外分支机构的商业银行,也是中国最古老的银行。它提供外币存款和与外汇相关的人民币存款服务、出口和

Bank of Communication

5.交通银行 (Bank of Communication)

这家银行是中国一家提供全面金融服务的大型银行,业务包括证券、基金管理、保险、海外金融服务等。

China Merchants Bank

6.招商银行 (China Merchants Bank)

这家银行是中国第一家完全由法人所有的商业股份制银行,也是中国首家推动股份制以外银行改革的先锋银行。它还是中国第一家按照国际会计准则注册的银行。

Industrial Bank

7.兴业银行 (Industrial Bank)

这家银行是中国最早一批获准设立的中资商业银行之一,获国务院和中国人民银行批准。其业务范围包括存款和贷款、国内外结算、发行国债和同业拆借业务、外汇买卖等。

Postal Savings Bank of China

8.中国邮政储蓄银行 (Postal Savings Bank of China)

中国邮政储蓄银行在中国邮政管理局的综合领导下,接受人民币存款和来自各种机构的救济基金存款。

China CITIC Bank

9.中信银行 (China CITIC Bank)

这家银行是中国改革开放期间成立的最古老的商业银行之一,提供汇款、外汇兑换和流动资金贷款服务

China Minsheng Bank

10.民生银行 (China Minsheng Bank)

这家银行专注于为中小企业提供贷款,并买卖人民币或美元的外汇账户。

Ping An Bank

11.平安银行 (Ping An Bank)

这家银行专门从事外汇买卖业务,满足投资者各种需求,如货币兑换、赚取汇率差价和利息收入等。

Huaxia Bank

12.华夏银行 (Huaxia Bank)

这是一家在中国证券市场上市的商业银行,主要业务包括:人民币存款、短期、中期和长期贷款发放、国债发行和回购、同业拆借和担保等。

中国109家领先银行名单

ลำดับโลโก้ชื่อธนาคาร(จีน) พินอินคำอ่าน ชื่อธนาคาร(อังกฤษ) ชื่อธนาคาร(ไทย)
1工商银行gōng shāng yín hángกง ชาง หยิน หางICBCธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีน
2建设银行jiàn shè yín hángเจี้ยน เช้อ หยิน หางChina Construction Bankธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน
3 农业银行nóng yè yín hángหนง เย่ หยิน หางAgricultural Bank of Chinaธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน
4 中国银行zhōng guó yín hángจง กั๋ว หยิน หางBank of Chinaธนาคารแห่งประเทศจีน
5交通银行jiāo tōng yín hángเจียว ทง หยิน หางBank of Communicationธนาคารแห่งการสื่อสาร
6招商银行zhāo shāng yín hángจาว ชาง หยิน หางChina Merchants Bankธนาคารพ่อค้าจีน
7兴业银行xīng yè yín hángซิง เย่ หยิน หางIndustrial Bankธนาคารอุตสาหกรรม
8中国邮政储蓄银行zhōng guó yóu zhèng chǔ xù yín hángจง กั๋ว หยิน หาง โหยว เจิ้ง ฉู่ ซู่ หยิน หางPostal Savings Bank of Chinaธนาคารออมสินไปรษณีย์จีน
9中信银行zhōng xìn yín hángจง ซิ่น หยิน หางChina CITIC Bankธนาคารซิตี้ค
10民生银行mín shēng yín hángหมิน เชิง หยิน หางChina Minsheng Bankธนาคารหมิงเซิง
11平安银行píng ān yín hángผิง อัน หยิน หางPing An Bankธนาคารปิงอัน
12华夏银行huá xià yín hángฮว๋า เซี่ย หยิน หางHuaxia Bankธนาคารเอชเอสบีซี
13广西北部湾银行guǎng xī běi bù wān yín hángกว่าง ซี เป่ย ปู้ วาน หยิน หางGuangxi Beibu Gulf Bankธนาคารอ่าวกว่างซีเป่ยปู้
14 广发银行guǎng fā yín hángกว่าง ฟา หยิน หางChina Guangfa Bankธนาคารจีนกวงฟา
15广州银行guǎng zhōu yín hángกว่าง โจว หยิน หางBank Of Guangzhouธนาคารแห่งกวางโจว
16光大银行guāng dà yín hángกวาง ต้า หยิน หางChina Everbright Bankธนาคารไชน่าเอเวอร์ไบรท์
17长沙农商银行cháng shā nóng shāng yín hángฉ๋าง ชา หนง ชาง หยิน หางChangsha Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทฉางชา
18桂林银行guì lín yín hángกุ้ย หลิน หยิน หางGuilin Bankธนาคารกุ้ยหลิน
19柳州银行liǔ zhōu yín hángหลิ่ว โจว หยิน หางBank of Liuzhouธนาคารหลิวโจว
20浦发银行pǔ fā yín hángผู่ ฟา หยิน หางShanghai Pudong Development Bankธนาคารพัฒนาเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
21武汉农村商业银行wǔ hàn nóng cūn shāng yè yín hángอู่ ฮ้าน หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางWuhan Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทหวู่ฮั่น
22恒丰银行héng fēng yín hángเหิง เฟิง หยิน หางEvergrowing Bankธนาคารเหิงเฟิง
23浙商银行zhè shāng yín hángเจ้อ ชาง หยิน หางChina Zheshang Bankธนาคารเจ้อซ่าง
24渤海银行bó hǎi yín hángโป๋ ไห่ หยิน หางChina Bohai Bankธนาคารป๋อไห่
25徽商银行huī shāng yín hángหุย ชาง หยิน หางHuishang Bankธนาคารฮุ่ยซาง
26东莞农村商业银行dōng guān nóng cūn shāng yè yín hángตง กวาน หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางDRC Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทตงกวน
27上海农商银行shàng hǎi nóng shāng yín hángช่าง ไห่ หนง ชาง หยิน หางShanghai Rural Commercialธนาคารพาณิชย์ชนบทเซี่ยงไฮ้
28浙江德清农村商业银行zhè jiāng dé qīng nóng cūn shāng yè yín hángเจ้อ เจียง เต๋อ ชิง หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางDeqing Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเจ้อเจียงเต๋อชิง
29潍坊银行wéi fāng yín hángเหวย ฟาง หยิน หางBank Of Weifangธนาคารเวยฟาง
30花旗银行huā qí yín hángฮวา ฉี หยิน หางCitibankซิตี้แบงก์
31上海银行shàng hǎi yín hángช่าง ไห่ หยิน หางBank Of Shanghaiธนาคารเซี่ยงไฮ้
32北京银行běi jīng yín hángเป่ย จิง หยิน หางBank of Beijingธนาคารแห่งปักกิ่ง
33汇丰银行huì fēng yín hángหุย เฟิง หยิน หางHSBCธนาคารเอชเอสบีซี
34宁波银行níng bō yín hángหนิง โป หยิน หางBank of Ningboธนาคารแห่งหนิงโป
35包商银行bāo shāng yín hángเปา ชาง หยิน หางBaoshang Bankธนาคารเป่าซาง
36江苏银行jiāng sū yín hángเจียง ซู หยิน หางBank of Jiangsuธนาคารแห่งมณฑลเจียงซู
37哈尔滨银行hā ěr bīn yín hángฮา เอ่อ ปิน หยิน หางHarbin Bankธนาคารฮาร์บิน
38杭州银行háng zhōu yín hángหาง โจว หยิน หางBank Of Hangzhouธนาคารหางโจว
39昆山农村商业银行kūn shān nóng cūn shāng yè yín hángคุน ชาน หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางJiangsu Kunshan Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทคุนซาน
40宁夏银行níng xià yín hángหนิง เซี่ย หยิน หางBank of Ningxiaธนาคารแห่งหนิงเซี่ย
41齐鲁银行qí lǔ yín hángฉี หลู่ หยิน หางQilu Bankธนาคารชีลู่
42河北银行hé běi yín hángเหอ เป่ย หยิน หางBank Of Hebeiธนาคารเหอเป่ย
43青海银行qīng hǎi yín hángชิง ไห่ หยิน หางBank Of Qinghaiธนาคารแห่งชิงไห่
44珠海华润银行zhū hǎi huá rùn yín hángจู ไห่ ฮว๋า รุ่น หยิน หางChina Resources Bank of Zhuhaiธนาคารทรัพยากรจีนจูไห่
45上饶银行shàng ráo yín hángช่าง ร่าว หยิน หางBank Of Shangraoธนาคารซ่างราว
46天津农商银行tiān jīn nóng shāng yín hángเทียน จิน หนง ชาง หยิน หางTRC Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเทียนจิน
47赣州银行gàn zhōu yín hángก้าน โจว หยิน หางBank Of Ganzhouธนาคารก้านโจว
48渣打银行zhā dǎ yín hángจา ต่า หยิน หางStandard Charteredธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
49温州银行wēn zhōu yín hángเวิน โจว หยิน หางBank of wenzhouธนาคารแห่งเหวินโจว
50重庆银行zhòng qìng yín hángจ้ง ชิ่ง หยิน หางBank Of Chongqingธนาคารฉงชิ่ง
51汉口银行hàn kǒu yín hángห้าน โข่ว หยิน หางHankou Bankธนาคารฮั่นโข่ว
52重庆农村商业银行zhòng qìng nóng cūn shāng yè yín hángจ้ง ชิ่ง หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางChongqing Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทฉงชิ่ง
53南京银行nán jīng yín hángหนาน จิง หยิน หางBank Of Nanjingธนาคารแห่งหนานจิง
54盛京银行shèng jīng yín hángเชิ้ง จิง หยิน หางShengjing Bankธนาคารเซิงจิง
55大连银行dà lián yín hángต้า เหลียน หยิน หางBank Of Dalianธนาคารแห่งต้าเหลียน
56锦州银行jǐn zhōu yín hángจิ่น โจว หยิน หางBank Of Jinzhouธนาคารจินโจว
57九江银行jiǔ jiāng yín hángจิ่ว เจียง หยิน หางBank Of Jiujiangธนาคารแห่งจิ่วเจียง
58湖州银行hú zhōu yín hángหู โจว หยิน หางBank Of Huzhouธนาคารหูโจว
59台州银行tái zhōu yín hángถาย โจว หยิน หางBank of Taizhouธนาคารไท่โจว
60广东南粤银行guǎng dōng nán yuè yín hángกว่าง ตง หนาน เยว่ หยิน หางGuangdong Nanyue Bankธนาคารกวางตุ้งหนานเยว่
61兰州银行lán zhōu yín hángหลาน โจว หยิน หางBank of Lanzhouธนาคารหลานโจว
62常熟农商银行cháng shú nóng shāng yín hángฉาง ฉู หนง ชาง หยิน หางChangshu Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทฉางซู
63顺德农商银行shùn dé nóng shāng yín hángชุ้น เต๋อ หนง ชาง หยิน หางShunde Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทซุ่นเต๋อ
64深圳发展银行shēn zhèn fā zhǎn yín hángเชิน เจิ้น ฟา จ่าน หยิน หางShenzhen Development Bankธนาคารพัฒนาเซินเจิ้น
65东亚银行dōng yà yín hángตง ย้า หยิน หางBank of East Asiaธนาคารแห่งเอเชียตะวันออก
66大新银行dà xīn yín hángต้า ซิน หยิน หางDah Sing Bankธนาคารต้าซิน
67南洋商业银行nán yáng shāng yè yín hángหนาน หยาง ชาง เย่ หยิน หางNanyang Commercial Bankธนาคารพาณิชย์นันยาง
68成都农商银行chéng dū nóng shāng yín hángเฉิง ตู หนง ชาง หยิน หางChengdu Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเฉิงตู
69天津银行tiān jīn yín hángเทียน จิน หยิน หางBank Of Tianjinธนาคารแห่งเทียนจิน
70北京农商银行běi jīng nóng shāng yín hángเป่ย จิง หนง ชาง หยิน หางBeijing Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทปักกิ่ง
71浙江稠州商业银行zhè jiāng chóu zhōu shāng yè yín hángเจ้อ เจียง โฉว โจว ชาง เย่ หยิน หางZhejiang Chouzhou Commercial Bankธนาคารพาณิชย์เจ้อเจียงโจวโจว
72威海市商业银行wēi hǎi shì shāng yè yín hángเวย ไห่ ชื่อ ชาง เย่ หยิน หางWeihai City Commercial Bankธนาคารพาณิชย์เวยไห่
73富滇银行fù diān yín hángฟู้ เตียน หยิน หางFudian Bankธนาคารฟูเดียน
74广州农商银行guǎng zhōu nóng shāng yín hángกว่าง โจว หนง ชาง หยิน หางGuangzhou Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทกว่างโจว
75南昌银行nán chāng yín hángหนาน ฉาง หยิน หางBank Of Nanchangธนาคารหนานชาง
76泉州农商银行quán zhōu nóng shāng yín hángฉวน โจว หนง ชาง หยิน หางRural Commercial Bank Of Quanzhouธนาคารพาณิชย์ชนบทฉวนโจว
77青岛银行qīng dǎo yín hángชิง ต่าว หยิน หางQingdao Rural Commercial Bankธนาคารแห่งชิงเต่า
78莱商银行lái shāng yín hángหลาย ชาง หยิน หางLaishang Bankธนาคารไหลซาง
79国家开发银行guó jiā kāi fā yín hángกั๋ว เจีย คาย ฟา หยิน หางChina Development Bankธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน
80中国进出口银行zhōng guó jìn chū kǒu yín hángจง กั๋ว จิ้น ชู โข่ว หยิน หางExport–Import Bank of Chinaธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน
81中国农业发展银行zhōng guó nóng yè fā zhǎn yín hángจง กั๋ว หนง เย่ ฟา จ่าน หยิน หางAgricultural Development Bank of Chinaธนาคารพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน
82石家庄市商业银行shí jiā zhuāng shì shāng yè yín hángฉือ เจีย จวง ชื่อ ชาง เย่ หยิน หางShijiazhuang City Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ฉือเจียจวง
83吉林银行jí lín yín hángจี๋ หลิน หยิน หางBank Of Jilinธนาคารจี๋หลิน
84江南农村商业银行jiāng nán nóng cūn shāng yè yín hángเจียง หนาน หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางJiangnan Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเจียงหนาน
85江苏邳州农村商业银行jiāng sū pī zhōu nóng cūn shāng yè yín hángเจียง ซู พี โจว หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางJiangsu Pizhou Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเจียงซูปี่โจว
86海门农村商业银行hǎi mén nóng cūn shāng yè yín hángไห่ เหมิน หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางHaimen Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทไห่เหมิน
87紫金农商银行zǐ jīn nóng shāng yín hángจื่อ จิน หนง ชาง หยิน หางZijin Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทซีจิน
88大连农商银行dà lián nóng shāng yín hángต้า เหลียน หนง ชาง หยิน หางDalian Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทต้าเหลียน
89四会农商银行sì huì nóng shāng yín hángซื่อ หุ่ย หนง ชาง หยิน หางSihui Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทสีหุย
90湛江农商银行zhàn jiāng nóng shāng yín hángจ้าน เจียง หนง ชาง หยิน หางZhanjiang Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทจ้านเจียง
91滨州农商银行bīn zhōu nóng shāng yín hángปิน โจว หนง ชาง หยิน หางBinzhou Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทปินโจว
92太仓农村商业银行tài cāng nóng cūn shāng yè yín hángไท่ ชาง หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางTaicang Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทไทชาง
93射阳农商银行shè yáng nóng shāng yín hángเช่อ หยาง หนง ชาง หยิน หางSheyang Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเฉอหยาง
94临海农商银行lín hǎi nóng shāng yín hángหลิน ไห่ หนง ชาง หยิน หางLinhai Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทหลินไห่
95内蒙古银行nèi mēng gǔ yín hángเน่ย เมิง กู่ หยิน หางBank of Inner Mongoliaธนาคารแห่งมองโกเลียใน
96无锡农村商业银行wú xī nóng cūn shāng yè yín hángอู๋ ซี หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางWuxi Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทอู๋ซี
97厦门农商银行shà mén nóng shāng yín hángช่า เหมิน หนง ชาง หยิน หางXiamen Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเซียะเหมิน
98铜陵皖江农村商业银行tóng líng wǎn jiāng nóng cūn shāng yè yín hángถง หลิง หว่าน เจียง หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางTongling Wanjiang Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทถงหลิง ว่านเจียง
99新郑郑银村镇银行xīn zhèng zhèng yín cūn zhèn yín hángซิน เจิ้ง เจิ้ง หยิน หยิน ชุน เจิ้น หยิน หางXinzheng Zhengyin Country Bankธนาคารชนบทซินเจิ้ง เจิ้งยิน
100山西五台农村商业银行shān xī wǔ tái nóng cūn shāng yè yín hángชาน ซี อู่ ถาย หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางMountain Xiwutai Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทชานซีหวูไถ
101遂宁银行suì níng yín hángซุ่ย หนิง หยิน หางSuining Bankธนาคารซุยหนิง
102宁夏中宁青银村镇银行níng xià zhōng níng qīng yín cūn zhèn yín hángหนิง เซี่ย จง หนิง ชิง หยิน ชุน เจิ้น หยิน หางNingxia Zhongning Qingyin Cunzhen Bankธนาคารชนบทหนิงเซี่ยจงหนิงชิงหยิน
103包头农村商业银行bāo tóu nóng cūn shāng yè yín hángเปา โถว หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางBaotou Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเป่าโถว
104桐城农商银行tóng chéng nóng shāng yín hángถง เฉิง หนง ชาง หยิน หางTongcheng Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทตงเฉิง
105河南汴京农村商业银行hé nán biàn jīng nóng cūn shāng yè yín hángเหอ หนาน เปียน จิง หนง ชุน ชาง เย่ หยิน หางHenan Bianjing Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทเหอหนาน เปียนจิง
106营口沿海银行yíng kǒu yán hǎi yín hángหยิง โข่ว เหยียน ไห่ หยิน หางYingkou Coastal Bankธนาคารชายฝั่งอิงโข่ว
107贵阳农商银行guì yáng nóng shāng yín hángกุ้ย หยาง หนง ชาง หยิน หางGuiyang Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทกุ้ยหยาง
108郑州银行zhèng zhōu yín hángเจิ้ง โจว หยิน หางBank Of Zhengzhouธนาคารแห่งเจิ้งโจว
109海安农商银行hǎi ān nóng shāng yín hángไห่ อัน หนง ชาง หยิน หางHaian Rural Commercial Bankธนาคารพาณิชย์ชนบทไห่อัน

在中国开立银行账户的一般步骤:

         对于与中国有商业往来的公司,开立中国银行账户可以让相关金融交易更加便利快捷。在中国开立银行账户需要准备大量必需的文件资料,并按照规定准确完整地执行,以确保开户流程高效顺畅,避免文件被退回的情况发生,因为在开户过程中可能会遇到各种各样的问题。

#企业家可能会遇到以下问题:

  1. 需要花费大量时间研究相关信息
  2. 沟通理解存在障碍
  3. 提交申请后发现资料不全
  4. 提交的材料有误
  5. 面临国籍限制
  6. 需支付高额手续费
  7. 在开户过程中可能还会遇到其他许多问题

         为了避免上述问题,聘请专家或专业咨询公司提供建议和指导可能是更好的选择。虽然需要支付一定费用,但可以为您节省大量时间。当然,在选择服务公司时也要考虑其可信度和专业性。

         如果您需要在中国开立银行账户用于商业或其他用途,欢迎垂询我们 – Intelligence Business (泰国) 有限公司。我们拥有专业的团队,随时为您提供咨询并全程协助在中国开立银行账户。

在中国注册公司服务,泰国人持有100%股份
在中国注册公司服务,泰国人持有100%股份