Private Nivana

Private Nivana


Project Description

App iPad สำหรับพนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร

ช่องทางใหม่สำหรับให้ลูกค้าดูรายละเอียดของโครงการบ้าน ที่นำเสนอในรูปแบบของ iPad Application