Sale-kit JW Marriott

Sale-kit JW Marriott


Project Description

  • 0
  • สิงหาคม 2, 2016

Sale-kit

Sale-kit แนะนำสถานที่และห้องพักสำหรับพนักงาน

อีกหนึ่ง Sale-kit บน Tablet ที่กำลังนิยมอย่าง iPad พัฒนามาเพื่อให้พนักงานของโรงแรมใช้แนะนำสถานที่ภายในโรงแรม อาทิเช่น ห้องพัก ภัตตาคาร พร้อมทั้งแสดงข้อมูลรายละเอียด ภาพทั้งหมดของสถานที่ และราคา