Private Nivana

Private Nivana


Project Description

  • 0
  • สิงหาคม 2, 2016

App iPad สำหรับพนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร

ช่องทางใหม่สำหรับให้ลูกค้าดูรายละเอียดของโครงการบ้าน ที่นำเสนอในรูปแบบของ iPad Application