Home Pad Application

Home Pad Application


Project Description

  • 0
  • สิงหาคม 2, 2016

Home Pad Application

ปรับภาพลักษณ์เดิมๆเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆไปกับ homePad โทรเลย 02-378-1316

Features

VR-Virtual Reality
ภาพพาโนราม่ารอบตัว ทำให้เห็นภาพบรรยากาศภายในโครงการหรือภานในห้องทุกซอก ทุกมุม

VDO embed
สามารถใส่วิดีโอต่างๆลงไปได้ เช่น โฆษณา หรือ VDO Presentation เป็นต้น

Multiple image
ภาพ Slide Show ที่จะให้คุณสามารถโชว์ฟภาพของโครงการหลายๆภาพได้ในเนื้อที่จำกัด

Audio embed
สามารถใส่คลิปเสียงได้เ เช่น เพลง หรือ sound effect เป็นต้น

Pop-up/Hot spot

ข้อมูลเพิ่มเติมสำกรับโครงการก็สามารถแสดงในลักษณะ pop-up ได้

Online order
ลูกค้าสามารถสั่งจอง unit ที่ต้องการได้รวมไปถึงสามารถคำนวณค่างงวดการผ่อนชำระได้