Sale-kit Delta

Sale-kit Delta


Project Description

  • 0
  • สิงหาคม 2, 2016

Sale-kit Delta

อีกหนึ่ง Sale-kit บน Tablet ที่กำลังนิยมอย่าง iPad พัฒนามาเพื่อใช้สำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) ชั้นนำของโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท จึงได้พัฒนา Application บน iPad ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สะดวกยิ่งขึ้น