Sale-kit Application

Sale-kit Application


Project Description

  • 0
  • สิงหาคม 2, 2016

Sale-kit Application

Application นี้เป็นเครื่องมือให้พนักงานของบริษัท Pet Focus ใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และองค์กร

นอกจากนี้ application และเนื่องจากข้อมูลภายใน application มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้นทางเราจึงเขียนระบบหลังบ้านไว้สำหรับรองรับการอัพเดทข้อมูลไว้ให้ทางลูกค้าสามารถอัพเดทได้เองอย่างง่ายอีกด้วย